8. třída

 

třídnictví:  Mgr. Radek Neužil

počet žáků: 29

 


 

Cyklistický výlet Ždánický les a okolí
Letošní školní rok jsme opět na závěr školního roku absolvovali dva výlety. Naše trasa vedla krásnou přírodou Ždánického lesa a cílem byla chatová oblast U Horáčka, což je rybník nedaleko Kobeřic. I když jsme najeli cca 38 km, tak jsme byli spokojeni.

 

        

 

  

 


 

Opékání U Huberta
Jako každým rokem vyrážíme často do přírody a i letošní školní rok to nebylo jinak. A samozřejmě máme stálá místa, jako je krásné prostředí myslivecké chaty U Huberta, kde jsme probrali závěr školního roku a také i jiné problémy třídy.

 

        

 

 


 

Školní akademie
Na letošní školní akademii jak kluci, tak i holky, připravili pohybové vystoupení. Doufáme, že se vám to líbilo.
 

     
 


 

Nocování ve škole - 7.5.2014

První květnovou středu jsme se rozhodli, že nácvik na akademii spojíme s nocováním ve škole a také využijeme státního svátku a ředitelského volna. Vše probíhalo podle plánu a po nácviku jsme potřebovali doplnit energii, a proto jsme si objednali pizzu - 18ks J. Potom jsme sledovali film a večerní zábava vyvrcholila diskotékou. Na závěr nás čekala večerní procházka po škole.

 

        

 

     

 


 

Flora Olomouc a ZOO Olomouc

V pátek 25.4.2014 jsme se spolu s žáky 9. a 7. ročníku zúčastnili školního výletu do Olomouce.

Náš celodenní výlet zahrnoval návštěvu výstaviště, kde probíhala Flora Olomouc, a poté jsme se přesunuli do olomoucké zoologické zahrady. Po prohlídce ZOO jsme nemohli opomenout obchodní centrum Olympia, které je na cestě domů J.

Celý okruh Flory se skládá z několika pavilonů a stánků kolem cest. Nechyběly ani atrakce pro děti a občerstvení. Pohodovou atmosféru dodával výstavě koncert popové školy dětského domova v Olomouci.

K prohlídce ZOO patřila i rozhledna, vláček a spousta zvířat.

 

        

 

  

 


 

Projekt Pod olympijskými kruhy - 10. 11. 2.

Naše třída si vylosovala kontinent Austrálie. I když je malý rozlohou, určitě skrývá hodně zajímavostí, které jsou spojeny s olympijskou historií a s historií kontinentu jako takového. Náš projekt jsme pojali ve smyslu fiktivní prezentace ucházení se o pořadatelství letních olympijských her v roce 2022, které by se uskutečnily v našem hlavním městě Canberra. Vžili jsme se do rolí manažerského týmu a snažili se co nejlépe zpracovat veškeré informace o Austrálii – navrhnout sportoviště, maskota, sadu medailí a uvést hlavní důvody, proč by se tyto letní olympijské hry měly konat na našem kontinentu a v našem hlavním městě. Doufáme, že informace, které jsme zpracovali, by měly váhu a velmi vysokou hodnotu ve skutečném světě a čistě teoreticky by pomohly v kandidatuře Canberry jako města, které by hostilo již zmíněné hry v roce 2022.

 

        

 

  
 Moliere - Lakomec

Ve čtvrtek 24. října jsme se již tradičně vydali na návštěvu Mahenova divadla v Brně, kde jsme shlédli divadelní hru Lakomec od Moliera v novém, netradičním pojednání.

 

     

 


 

Bioodpad
19. září se naše třída zúčastnila projektu Bioodpad není odpad, kde jsme se dozvěděli podrobnosti o recyklaci, třídění a zpracování odpadu a o tom, jak můžeme my sami přispět k lepšímu životnímu prostředí kolem nás.


        

 


 

Tradiční opékáni u Huberta 12.9.2013
Ve čtvrtek jsme vyrazili k Hubertovi na tradiční výlet na začátku školního roku. Počasí nám docela přálo, přestože letošní září je hodně proměnlivé. Vše se nám povedlo a vycházka splnila naše představy. Těšíme se na další naši akci a doufáme, že bude brzy a více obsazená.
 

        

 


 

Zahájení školního roku 2013 – 2014
Nový školní rok pro nás začal docela velkou změnou. Ze 7.A a 7.B se vytvořila jedna velká a početná třída, která čítá 29 žáků, 17 chlapců a 12 dívek. Navázali jsme na první stupeň, kde jsme byli až do 4. třídy spojení . Doufáme, že vetší kolektiv pro nás bude výhodou a potáhneme za jeden provaz.