7.A třída

 

třídnictví:  Mgr. Lenka Procházková

počet žáků: 18

 Sportovní den školy

Předposlední školní den v roli sedmáků jsme strávili na školním a fotbalovém hřišti, kde se odehrával Sportovní den školy a jehož se většina z nás aktivně zúčastnila. Běhali jsme na 60m, skákali do dálky nebo házeli granátem. I když jsme nedosáhli met nejvyšších, může nás těšit, že jsme se protáhli a překonali své pohodlí.

        

        

  Školní výlet
Jako cíl letošního školního výletu jsme si vybrali město Znojmo a zámek Vranov nad Dyjí. Ve Znojmě jsme nejdříve navštívili zdejší tajemné podzemí, potom jsme si vláčkem projeli celé město a seznámili se s jeho pamětihodnostmi. Po hodinovém rozchodu jsme vyrazili směr zámek Vranov, při jehož prohlídce jsme se rádi vrátili o několik století nazpět. Největšími zážitky z výletu bylo asi použití obrovských ,,bačkor“ v zámku a chvíle strávené v absolutní tmě v podzemí.

        

        

        

        

        


 Školní akademie
Téma naší letošní akademie byl úklid. Vystoupení bylo s nadsázkou oceněním práce všech uklízeček. Nejnavštěvovanější místností ve škole jsou zajisté školní záchodky a jejich úklid je pro uklízečky často tvrdým oříškem. My, jako kosmetičky podlahových krytin, jsme chtěli ukázat, jak si takovou nepříjemnou část úklidu zpříjemnit. Doufáme, že se nám podařilo obecenstvo alespoň trochu pobavit.

        

        

  Recitační soutěž
Rok se s rokem sešel a my jsme opět vyslali nejlepší a nejodvážnější recitátory z naší třídy do školního kola ,,Soutěže dětských recitátorů.“ Tentokrát nás zastupovali – Hanka Mlátilíková, Marta Stehlíková, Miriam Šprtová, Katka Jandorová, Vašek Knotek a Petr Santler. Všichni podali vysoké výkony, ale na stupně vítězů se dostali jen Katka a Vašek, kteří společně obsadili 2. místo. Gratulujeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci!

        

     Cesta k baladě
Příjemnou hodinu před startem na jarní prázdniny jsme strávili spolu s umělci z Opavy při pořadu ,,Česká balada.“Tito nám přednesli něco z literární teorie, ale hlavně v jejich podání zazněly ukázky z balad lidových i umělých od K. J. Erbena, Jiřího Wolkera či Jana Nerudy.

        Divadelní představení
Ve čtvrtek před jarními prázdninami jsme se vypravili do brněnského divadla Radost na představení Limonádový Joe. Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších komedií Jiřího Brdečky, kde všichni správní chlapi pijí pouze Kolakovu limonádu a kde zákon je v rukou pistolníka s přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem, nemohla zklamat. Příjemně naladěni a pobaveni jsme se vrátili do svých ,,postýlek.“

  Projekt
Ve dnech 10. a 11. února se naše třída zúčastnila školního projektu ,,V barvách olympijských kruhů“. Předem jsme si vylosovali světadíl, kterému se ve svém projektu budeme věnovat. Pro nás to byla Amerika, konkrétně pro naši třídu Severní Amerika. Během obou dní jsme toto téma zpracovávali z různých úhlů pohledu a vytvářeli si také závěrečnou prezentaci. V úterý dopoledne jsme odehráli zápas ve vybíjené proti 7. B, ve kterém jsme bohužel nebyli úspěšní. A pak už následovalo vystoupení všech tříd s připravenými prezentacemi. My jsme určitě mohli zaujmout diváky vlastnoručně vyrobeným totemem, maskami Simpsonovy rodiny, ale také směsicí amerických lidových písní zpívanou za doprovodu houslí.

        

        Vánoční čas
Pro nás začala oslava Adventu výjezdem do Brna, kde jsme se při návštěvě Moravského zemského muzea ponořili do časů dávno minulých, abychom se při zhlédnutí výstavy ,,Vánoce v muzeu“ dověděli, jak slavili Vánoce naši předci. Do vánoční atmosféry jsme se naladili také procházkou vánočními trhy na náměstí Svobody a Zelném trhu, při níž jsme ochutnali různé dobroty. Tečkou našeho pobytu v krajském městě byla návštěva filmového představení ,,Ledové království“ v kině Špalíček.

Poslední školní den před zimními prázdninami jsme si ve třídě zahráli a zazpívali koledy u vánočního stromečku a rozdali si přichystané dárečky. Poté jsme se odebrali do kulturního domu, kde nás čekal další příliv vánoční atmosféry v podání našich spolužáků a kamarádů ze základní umělecké školy, kteří si pro nás připravili krásný Vánoční koncert.

     

        A zase ten Mikuláš!
Pro někoho stále ještě obávaný den, pro někoho už jen legrace. Ale společně jsme si ho užili opravdu skvěle.

     


 

25. října jsme si mohli vyslechnout písně různých žánrů v podání žesťového sextetu Muzika Animae při výchovném koncertu pořádaném naší školou.

  


 

Během září jsme se zapojili do výtvarné soutěže ke 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, kterou vyhlásil Mikroregion Ždánický les a Politaví. Výtvarně jsme ztvárnili ukázku z Kyjevských listů psanou hlaholicí.

  


 

Zdraví Vás třída 7. A! V minulém školním roce zaznamenala naše třída několik změn. V pololetí nás opustila Lenka Svobodová, která se s rodinou přestěhovala do Čech, závěrečné sedmácké vysvědčení s námi naposledy přebíral Adrian Gazdík. Třídní kolektiv od nového školního roku také vyměnila naše spolužačka Martina Horáková a nově k nám přistoupila Klára Čimerová. Takže k dnešnímu dni je nás 18. Všechno, co spolu zažijeme, se pokusíme zachytit na těchto stránkách.