5. třída

 

třídnictví:   Mgr. Michaela Slivková

počet žáků:

 


 

Dne 23.5.2014 jsme se vydali na výlet do Lednicko – valtického areálu. Dopoledne jsme se seznámili s historií Lednického zámku a se sluníčkem nad hlavou jsme se prošli až k Minaretu. Poté jsme přivoněli ke krásným květinám zdejšího skleníku.
Odpoledne jsme navštívili nově otevřené muzeum hraček, ve kterém nám paní učitelka ukázala, se kterými hračkami si nejraději hrávala. Po cestě domů jsme ještě nakoupili dárky na náměstí ve Valticích a tím jsme ukončili tento vydařený výlet.
 

        

 

        

 

        

 

  

 


 

Na letošní školní akademii jsme se všichni přestrojili za čerty a zahráli jsme si na opravdovou čertí třídu, jejíž třídní učitelka „Muribana“ v podání Karolíny Suchorové se již velmi těšila na svatbu s Luciferem. My ostatní jsme jim k námluvám zatančili v rytmu čertí písničky.

 

     

 


 

 

 

ČESKÉ BALADY
Před jarními prázdninami jsme se zaposlouchali do ukázek českých balad, které nám přednesli umělci z Opavy v pořadu „Česká balada“ .Seznámili jsme se s baladami od K.J.Erbena, Jiřího Wolkera i Jana Nerudy.

        

 

 


 

PROJEKTOVÝ DEN
Ve dnech 10. a 11. 2. proběhl v naší škole projektový den „ V barvách olympijských kruhů“. Naše třída si vylosovala Asii. Během dvou dnů jsme se seznámili se zeměmi Asie, jejich hlavními městy, zvířaty a rostlinami, ale také jsme se naučili připravovat indický, japonský a čínský čaj, který jsme uvařili pro celou školu. Při prezentaci jsme se zaměřili na typické sporty v asijských zemích, které jsme představili v názorných ukázkách. V rámci tohoto projektu jsme se zúčastnili i turnaje ve vybíjené, kde jsme si poměřili síly se žáky šestého a sedmého ročníku a obsadili jsme třetí místo.
 

        

 

        

 

     
 


 

DIVADLO
16. prosince jsme navštívili divadelní představení Ostrov pokladů v Mahenově divadle v Brně. Všichni jsme byli nadšeni nejen z napínavého dobrodružství Jima Hawkinse, ale rovněž z krásného prostředí tohoto brněnského divadla.

 

        
 


 

Mikuláš
V pátek 5. prosince do naší třídy dorazil Mikuláš. Z velké knihy hříchů vyčetl nedostatky některých našich spolužáků. Ti ale slíbili, že se polepší, a tak je čerti nemuseli odnést do pekla.

 

     
 


 

Hvězdárna a kino
Ve středu 20. 11. 2013 navštívila naše třída společně se šesťáky planetárium v Brně. Nově otevřené digitárium bylo velmi zajímavé. Prostřednictvím moderní techniky jsme se mohli podívat na naši Zemi z pohledu astronautů a naučili jsme se orientovat v souhvězdích noční oblohy.
Poté jsme se v kině Olympia pobavili při zhlédnutí druhého dílu filmu Zataženo, občas trakaře.

 

        

 

  
 


 

V parku
17. 10. 2013 jsme využili příznivého počasí a vypravili jsme se do zámeckého parku. Doplnili jsme si své znalosti z učiva o stromech a keřích. Vyhledávali jsme a zakreslovali si do pracovních listů vzácné jehličnany, listnaté stromy, ale i jejich plody a šišky.

 

        

 


 


 

PŘENOCOVÁNÍ VE ŠKOLE
Abychom se lépe poznali s naší novou třídní učitelkou Michaelou Slivkovou, dohodli jsme se , že přespíme v tělocvičně . Sešli jsme se v 16. 00 hod na hřišti u školy, sluníčko svítilo, a tak jsme chvíli sportovali. Poté jsme si každý našli své místečko na spaní v gymnastickém sále a už jsme se nemohli dočkat hranolek a palačinek, které nám během našeho sportování nachystala paní Klimková a její dcera Nikola. Po večeři se za námi zastavila i paní učitelka Horňáková, které jsme bouřlivě vyprávěli , jak se nám vede na velké škole. Pak nám děvčata nachystala hru pro zbytek třídy, ve které jsme plnili úkoly rozmístěné po budově školy. Naše chlapecká menšina si zahrála florbal a fotbal, děvčata vybíjenou a už jsme se pomalu přesunuli do spacích pytlů v gymnastickém sále. Spát se nám ovšem dlouho nechtělo a pořád se ze všech koutů tělocvičny ozývalo něčí povídání.
Ráno jsme vše pouklízeli . Po snídani jsme ještě chvilku sportovali v tělocvičně a v devět hodin jsme se vydali zatěžkáni spacáky a karimatkami domů.

 

        

 

        

 

  
 


 

2.září jsme nastoupili do školy s velkým očekáváním. Už jsme „páťáci“, budeme chodit na velkou školu, po čtyřech letech se nám změní naše třídní učitelka, jak si zvykneme na všechny změny?!
Do naší třídy chodí v tomto roce 28 dětí. Přišla k nám nová spolužačka Eliška Kořínková
z Nechvalína . Je nás tedy 19 děvčat a 9 chlapců.