4. třída

 

třídnictví:  Mgr. Věra Maříková

počet žáků: 32

 SPANÍ V TĚLOCVIČNĚ

Z pátku 13.6. na sobotu 14.6. proběhla akce 4. třídy "Spaní v tělocvičně. Šlo o dobrovolnou akci, které se účastnilo celkem 25 žáků včetně paní učitelky Věry Maříkové a paní vychovatelky Hanky Košutové, které vykonávaly nad dětmi pedagogický dozor.
Během akce jsme stihli spoustu aktivit - opékání špekáčků, oblíbená "Vracená", příprava spaní v gymnastickém sále, hraní společenských her, čtení, malá diskotéka a konzumace výtečných koláčků, které pro nás napekla paní Holátková. Po provedení večerní hygieny následovala večerka a my jsme zahájili společný pokus o spánek. Někomu se to povedlo hned a někomu to, bohužel, díky nezvyklému prostředí trvalo o trošku déle. Nikdo z dětí však nerušil úmyslně ostatní ve spánku, za což si zaslouží pochvalu.
Pátá hodina ranní byla rozhodující a déle naše děti už spát odmítaly. Důvodem bylo určitě to, aby jim zbyl dostatek času na snídani, polštářovou válku, ochutnávku muffinů od paní učitelky, úklid tělocvičny a míčové hry.
Počasí nám vyšlo na jedničku a podle ohlasů byli všichni nadmíru spokojeni.
Poděkování patří všem rodičům, kteří umožnili dětem akce se zúčastnit a pomohli jim s přípravou, samotným dětem, které byly po celou dobu bezvadné a bez problémů, paní Holátkové, která pro děti napekla dobroty a v neposlední řadě paní vychovatelce Hance Košutové za ochotu a pomoc.

        

        

        

        

        

        

        Koncert  - Ziggy Horváth
Děti dostaly od školy v podobě tohoto koncertu dárek ke dni dětí. Ziggy Horváth nejen zazpíval, zvedl děti ze svých židlí a roztancoval je, ale také jim udělil spoustu užitečných rad před blížícími se prázdninami. Koncert měl u dětí velkou odezvu. 

        

        Babiččino velké prádlo
3. června jsme se v rámci oslav Dne dětí na naší škole vydali do muzea na výstavu s názvem "Babiččino velké prádlo". Zde jsme měli možnost vidět, jak se pralo, ždímalo nebo žehlilo v době našich babiček a prababiček. Děti zjistily, jak byly tyto činnosti dříve namáhavé a zdlouhavé v porovnání s dneškem, kdy naše maminky používají místo valchy nebo těžkých kovových žehliček pohodlné automatické pračky a napařovací žehličky.

        

        Školní výlet
V úterý 27. května jsme se vydali na výlet do jeskyně Macocha. Absolvovali jsme jej společně s druhou třídou. Po příjezdu ke Skalnímu mlýnu jsme vydatně posvačili a vydali se pěšky směrem k jeskyni. Po prohlídce jeskyně a plavbě na lodičkách jsme se odebrali k visuté lanovce, abychom se dostali na vrchol propasti. Po nákupech dárků nás čekala cesta lanovkou zpět. Procházkou jsme se vrátili zpět k autobusu a vydali směrem k domovu. Výlet se dětem podle jejich slov moc líbil a počasí nás rovněž nezklamalo.

        

        

        

        Akademie
V pátek 16.5. proběhla jako každoročně školní akademie. Naše třída letos vystoupila se dvěma čísly. Děvčata zatančila čínský tanec s deštníky a chlapci se předvedli v tanci s šálami. 

        Projekt "Velikonoce"

Ve středu 16. dubna proběhl na 1. stupni projektový den, který se nesl v duchu Velikonoc.
Toto téma prolínalo všemi vyučovacími předměty.
V českém jazyce děti pracovaly s velikonočním textem, určovaly slovní druhy, kategorie u podstatných jmen, sloves a doplňovaly v textu chybějící měkké a tvrdé i,y.
V matematice žáci prostřednictvím počítání příkladů na písemné dělení se zbytkem vyluštili velikonoční tajenku.
V předmětu člověk a jeho svět se seznámily s názvy dnů pašijového týdne, s velikonočními zvyky, které se v minulosti dodržovaly a nechybělo ani srovnání se současností.
V hodině výtvarné výchovy jsme si vyrobili velikonoční slepičku, kde jsme využili i vyfouknutá vejce.
Děti byly s průběhem projektu spokojené a pracovaly se zaujetím.

        

        

        

        

        V matematice jsme narazili na téma LIDOVÉ TRADICE.
Povídali jsme si o lidových tradicích ve Ždánicích, kam patří i hody a krojovaní.
Tomášek Škrhák přinesl do školy ukázat 2 části svého vlastního kroje - klobouček a kordulu.
Rovněž nám dal i svolení k vyzkoušení. Někteří kluci toho využili. A zde je pár fotografií.

        

 

        

 

        

 


 

A máme tu jaro!

        

 

        

 

        

 

        

 V úterý 18. 3. 2014 jsme společně s celou třídou navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích.
Paní Marie Wolfová si pro nás připravila besedu o spisovatelce Martině Drijverové.
Seznámili jsme se nejen s životem samotné spisovatelky , ale i s jejími knížkami, které napsala pro děti našeho věku. Beseda byla zajímavá, poutavá i poučná. Po besedě měly děti možnost nahlédnout do regálů s knihami nebo časopisů a mnohé z nich se rozhodly knihovnu pravidelně navštěvovat .

        

        V úterý 4.3. 2014 se konalo školní kolo recitační soutěže.
Od nás postoupilo z třídního kola 7 dětí - Vojtěch Holátko, Adéla Provazníková, Eva Krulíčková, Bára Šefferová, Eliška Rosotová, Klára Kouřilová a Dominika Sůkopová.
Letos jsme soutěžili v kategorii s 5. třídou a vybojovali jsme 2 krásná umístění. Klárka Kouřilová skončila na 3. místě a Eliška v této kategorii zvítězila a postoupila tak do okresního kola v Hodoníně. Jim i všem ostatním patří velký dík za přípravu a zodpovědný přístup k soutěži.

  Olympijské hry v Sochi 2014
I my jsme letos sledovali výsledky našich sportovců na zimních olympijských hrách. Vysvětlili jsme si význam olympijských kruhů a jejich barev. Pak jsme dovnitř nakreslili naše nejoblíbenější zimní sporty. Zde je výsledek.

        

        Zimní tvoření
I když nám letošní zimu moc sněhu nenapadlo, zimou jsme žili.
Výkresy se zimní tématikou sice sníh nakonec nepřivolaly, ale určitě se nám alespoň povedly.

        

        

        

        

        

        

        Vánoční koncert

Hned po vánoční besídce jsme se přesunuli do kulturního domu, kde jsme zhlédli koncert žáků Základní umělecké školy ve Ždánicích. Mezi vystupujícími byli i žáci naší třídy - Matyáš Daněček a Eliška Rosotová.
Koncert byl povedený a hned po něm jsme se rozprchli na zimní prázdniny.

        Vánoční besídka
V pátek 20. prosince nastal pro děti dlouho očekávaný den, kdy si společně rozdaly dárečky a rozešly se na zimní prázdniny. Kromě dárečků proběhl malý třídní koncert, který naši vánoční besídku zpestřil. Na klavír nám zahrál koledu Hynek Svršek, na kytaru zahrála Natálka Molešová společně s Eliškou Rosotovou, která zazpívala. Pozadu nezůstala ani Natálka Bauerová s Klárkou Kouřilovou. Natálka hrála na flétnu a Klárka zpívala. Zazpívali jsme koledy i společně za doprovodu klavíru a pak došlo k rozbalování dárků, které všem udělaly radost.

        

        Návštěva výstavy betlémů v muzeu Ždánice
Těsně před vánočními svátky jsme měli možnost navštívit tuto skvělou výstavu. Šlo o betlémy, které byly vyrobeny z různých materiálů. Překvapilo nás třeba, že betlém jde vyrobit i z proložek na vajíčka, z krajky nebo dokonce z kamínků. Výstava nás vánočně naladila a my děkujeme paní Jandorové za průvodní slovo k této výstavě a ochotné odpovědi na otázky žáků.

        

        6. prosince - Mikulášský turnaj v kopané
Sice se nám nepodařilo získat vytoužený pohár, ale ctíme heslo " Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se."
Chlapcům patří dík za snahu.

        Čertí škola
Jako každým rokem proběhl u nás na 1. stupni ZŠ projekt "Čertí škola". Konal se přesně na Mikuláše - 5. prosince. Třída se zaplnila čerty, andílky a mohlo začít pravé čertovské vyučování. To se samozřejmě neobešlo bez zpěvu, práce na interaktivní tabuli, pracovních listů s čertovskou tématikou a v neposlední řadě i výrobou svícínků. Dětem se vyučování v tomto duchu moc líbilo.

        

        

        

        

        

       

        Návštěva planetária - digitária v Brně
3. prosince jsme společně s třeťáky vyrazili do Brna na Kraví horu do nově zbudovaného digitária. Tam jsme zhlédli pořad nazvaný "Astronaut".

        

        

        V pátek 25. října jsme se zúčastnili koncertu "Lidová píseň" . Děti se blíže seznámily s dechovými žesťovými hudebními nástroji, k tomu si zazpívaly a také zatleskaly. Opravdu si to užily.

        V pondělí 21. října jsme s dětmi vyrazili na koupaliště v Bučovicích.
Děti si to užily a zde je důkaz.

        

        

        
 Podzim se přiblížil mílovými kroky a zde je malá ukázka naší práce.

        Ve středu 18.9. u nás na 1. stupni proběhl výukový program zaměřený na bioodpad a třídění odpadu.
Přednáška byla podána velmi zábavnou a poučnou formou. Žáci byli nuceni sami o problému přemýšlet.
Myslím, že  program byl pro děti nejpřínosnější v tom, jak mají správně postupovat při třídění odpadu a  co do kontejneru pro bioodpad opravdu patří.
Žáci byli po celou dobu aktivní, spolupracovali a na konci přednášky byli odměněni malým kontejnerem hnědé barvy. Zhodnotila bych celou akci velmi kladně.

        

        
 Ústředním učivem předmětu člověk a jeho svět byl v měsíci září VESMÍR.
Hodina výtvarné výchovy se stala součástí tohoto celku a děti ve skupinách vyráběly svou sluneční soustavu.
Tady je malá ochutnávka jejich společné práce.

        
 Naše nová žákyně Natálie Bauerová při výrobě "Prázdninové berušky".Nový školní rok 2013/2014 je tady. My už jako čtvrťáci a v počtu 32. Přibyla k nám nová žákyně Natálka Bauerová.