3. třída

 

třídnictví:  Mgr. Isabela Klečková

počet žáků: 19

 Poslední den školy
Poslední den školy obdržely děti výsledky své práce, paní učitelka dostala spoustu krásných květin a dárečků, všichni jsme se rozloučili,oslavili jsme narozeniny Denisky H. a odebrali se do kulturního domu.
Zde byly oceněny knihou za svou pilnou práci Simonka a Deniska D. Dále byl odměněn knihou Jakub za nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji mezi testovanými žáky 3. tříd. Gratuluji!
Celá třída obdržela ocenění a drobné dárky za 6. místo v celostátní, výtvarné soutěži vyhlášené Českým svazem zahrádkářů.
Všem dětem přeji zasloužené prázdniny,dobrodružné zážitky,hezké chvilky s knihou a opětné shledání všech 1. září.
Rodičům děkuji za květiny a dárky. p.uč. Isabela Klečková

 

        

 

 Vycházka do přírody

        

        Matematický král a Král ve čtení s porozuměním
Vyhodnocení celoroční soutěže v matematice ,, Matematický král" se stal Jakub, 2. místo patří Filipovi a 3. místo Denisce H.
,,Králem ve čtení s porozuměním" se stal Filip, 2. místo obsadila Eliška s Deniskou D. a 3. místo Tobiáš.
Všem patří gratulace a pochvala!

     Výtvarná výchova
Tentokrát kreslily děti ve výtvarné výchově křídami na chodník před školou. Kreslily léto a prázdniny.

        Poslední plavání

Na závěr plavecké výuky proběhly závody, v kterých zvítězil Jakub, na 2.místě Filip a na 3.místě Maty.
Každý žák obdržel ,,Mokré vysvědčení" a sladkou odměnu.
Byli vyhodnoceni plavci,kteří uplavali 200 m, což byl nejlepší výkon ve třídě.
Chválím všechny děti a gratuluji vítězům!

     Zlézáme hory
Ukončili jsme soutěž ,, Zlézáme hory". Cílem soutěže bylo postupně zdolat horu Říp, Praděd,Sněžka, Mont Blanc a Mont Everest. Za každý školní den,který měl žák všechny úkoly,pomůcky vpořádku a choval se podle třídních pravidel, získal razítko do své horolezecké průkazky a mohl se svou papírovou botičkou stoupat po zlézané hoře.
První zdolala všechny hory Simonka, na 2. místě Kristýnka a o 3. místo se podělil Filípek a Eliška.
Chválím a gratuluju!

        Zapomněnková soutěž
Za květen zvítězili v Zapomněnkové soutěži Šimon a Honzík. Kluci svědomitě plnili všechny své školní povinnosti. Chválím! Na 2. místě se umístili Filip, Simon a Lucinka. Gratuluji!Fotografování naší třídy

     Muzeum
Dne 3. června jsme navštívili Vrbasovo muzeum, kde byla nainstalována krásná výstava ,,Babiččino velké prádlo". Viděli jsme jak se dříve právalo,staré žehličky, pračky, valchy a mandl. Výstava byla moc zajímavá.

     Zapomněnková soutěž
V celoroční soutěži naší třídy si nejlépe vedly tyto děti: 1.místo Simonka, 2. místo Šimonek a 3.místo Filipek. Chválím a gratuluji! Ostatním dětem se jistě podaří uspět v příštím roce.

     Čtenářské deníky
Nejlépe si v tomto pololetí vedla děvčata, shodně přečetla 10 knih, proto o výhře rozhodl počet přečtených stran.
1. místo Šárka 1 062 stran, 2. místo Eliška 1 032 stran a Deniska H. 908 stran. Moc chválím nejen děvčata, ale všechny děti, které v tomto školním roce přečetly a zapsaly nejméně 4 knihy u mnohých to však bylo mnohem víc. Mám velkou radost, že se mi u několika dětí podařilo probudit opravdový zájem o četbu.

        Koncert
Koncert Ziggyho Horvátha s diskotékou byl perfektní oslavou Dne dětí a všichni si to užili a dosyta si zatancovali.

        Zoo Lešná

Dne 27. 5. jsme se vydali na školní výlet do Zoo Lešná. I přes deštivé počasí se nám výlet vydařil a děti byly spokojené a závěrečné nákupy suvenýrů rozehnaly i poslední  chmury.

        

        Saunování

Saunování při plavecké výuce na bazénu v Bučovicích.

        

  Akademie

Dne 16.5. proběhla školní akademie. Pochvalu zasluhují všechny děti, které pilně trénovaly taneční sestavu a vystoupení se jim moc povedlo. Děkuji paní Klimkové a Macháčkové za krásné nalíčení děvčat.

        Třeťáci v chemické laboratoři

Dne 29. dubna navštívili třeťáci chemickou laboratoř, kterou jim p.ředitel Markus ukázal. Vysvětlil, co zde starší žáci dělají, co se učí a co je vlastně předmětem chemie.
Třeťáci si prohlédli síru, očichali sirný zápach,tedy oxid siřičitý. Teď snad nikdo neudělá chybu ve slovech  ,, sýra a síra" a každý žák už si dokáže představit jak vypadá síra. Dále jsme vidli několik pokusů, filtraci znečištěné vody,důkaz přítomnosti hydroxidu sodného,děti si samy vyzkoušely také jeden pokus. V laboratoři se zdálo všechno velmi zajímavé,děkujeme panu řediteli za velmi zajímavou hodinu.

        Zapomněnková soutěž
Za měsíc duben získala v Zapomněnkové soutěži 1.místo Eliška a 2.místo obsadili  Filípek, Simonka a Deniska H. Chválím všechny umístěné za vzornou přípravu do školy.

 Celodenní projekt Velikonoce

        

        Výtvarná soutěž Čarovné barvy země

Naše třída se účastní výtvarné soutěže a pokusí se uspět se dvěma pracemi s názvem Strom a Meandrující řeka.

        Zapomněnková soutěž

V dubnu si nejlépe plnili své školní povinnosti Simonka, Šimonek a Eliška. Nosili všechny své pomůcky a všechny zadané úkoly a nic nezapomněli. Chválím a gratuluji k dubnovému vítězství!Plavecký výcvik v Bučovicích

Letos stejně jako loni si budou děti 10 čtvrtků zdokonalovat své plavecké dovednosti pod vedením zkušených učielek plavecké školy.

        

 

        

 


 

Soutěž Matematický klokan-kategorie Cvrček
Nejlépe si v letošní mezinárodní matematické soutěži v naší třídě vedli
1. místo Jakub
2.místo Eliška
3.místo Oliver
Chválím a gratuluji!

 Dne 17. března jsme navštívili místní knihovnu, kde nám paní Marie Wolfová připravila zajímavé povídání o spisovatelce dětských knížek Martině Drijverové. Závěrem si děti ještě prohlédly knihy v knihovně.
Děkujeme paní Wolfové za pěkně připravenou besedu. A dětem přeji,aby jich co nejvíce našlo cestu do zdejší knihovny.


        Zapomněnková soutěž

V únoru zvítězili a 1.místo obsadili v Zapomněnkové soutěži: Tobiášek,Filípek a Simonka.
Celý únor chodili do školy vzorně připraveni, všechny své úkoly svědomitě plnili a nikdy nic nezapomněli.
Gratuluji a chválím!
Na 2. místě se umístili: Kubík, Lucinka, Kristýnka, Eliška a Deniska H.
I tyto děti chválim a gratuluji!Recitační soutěž
Dne 3. března proběhlo školní kolo recitační soutěže. Naši třídu reprezentovala Eliška a Filip. Oba chválím za svědomitou přípravu a pěkné recitování. Filipovi gratuluji za krásné 2. místo v mladší kategorii.

        Dne 13. února jsme navštívili divadelní představení ,, Nebojsa v čarovném lese" v Kulturním domě ve Ždánicích.

        Čtenářský deník
Začátkem února opět děti přinesly své čtenářské deníky se svými přečtenými a zapsanými nejméně dvěma knihami.
Všichni v naší třídě jsou opravdu pilnými čtenáři. Někteří čtou opravdu hodně. Tentokrát jsme vyhodnotili vítěze podle počtu přečtených stran.
Vítězka Deniska H. přečetla 23 knih s vice než 1 800 stranami.
Na 2. místě Simonek s více než 900 stranami.
3. místo patřilo Simonce,přečetla více než 500 stran.
Gratuluji a přeji hodně chuti do dalšího čtení!Dobývání hradu
Skupinová soutěž ,,Dobývání hradu ukončena". Známe vítěze. V úspěšné skupině pacoval Filip, Jakub, David M., Lucie, Kristýna a Simona.
Děti byly odměněny drobnostmi. Gratulujeme! Jste šikulky!Poděkování

Děkujeme panu Tomáši Valentovi, za krásnou poličku, kterou nám vyrobil a přišel pověsit. Teprve nyní má pohár z Mikulášského fotbalového turnaje z prosince 2013 své čestné místo.

  Zapomněnková soutěž
V lednu zvítězili a 1.místo obsadili: Šimon, Matyáš,Simonka a Deniska H.
Chválím a gratuluji!
2.místo získali Honza, Filip, Simon, Eliška a Martina
Chválím a gratuluji!Tajemství lesních strážců

Návštěva filmového představení v Kyjově v kině Panorama


        Výtvarná soutěž ,,Moje nejkrásnější květina"

        


Vánoce
Dne 20.12. jsme se naposledy sešli ve škole v roce 2013, abychom si zazpívali koledy, potěšili se navzájem dárečky a popřáli si radostné Vánoce,zdraví a splnění všech přání v novém roce.
Následně jsme zhlédli nádherné hudební vystoupení ZUŠ Ždánice. Chválím naše účinkující Elišku, Denisku H.,Filípka a Tobiáška za jejich pěvecké a hrané výkony.
Ráda bych poděkovala všem rodičům a dětem za milé dárky, které jsem dostala a ocenila výbornou
spolupráci s rodiči.
         Děkuji Isabela Klečková tř. uč.

        

        Ochutnávka cukroví

Děkujeme za chutné a krásné vánoční cukroví paní Bowers, Švábíkové a Kobzinkové.
Přidávám poděkování paní Sotolářové a Novotné.

     Zapomněnková soutěž

Za prosinec zvítězili v soutěži Filípek, Šimonek a Šárinka.
Všechny tři chválím za vzornou přípravu do školy a bezchybné nošení všech pomůcek a úkolů.

     Dopis Ježíškovi

Letos napsali všichni třeťáci svůj dopis Ježíškovi do Božího Daru,ve kterém psali,co by si přáli pod stromeček.
Každému dítěti Ježíšek opravdu odpověděl a poslal velký dopis,který všechny potěšil. Děti byly nadšené z hezkých a milých odpovědí..

        

        Vánoční ochutnávka
I v tomto týdnu pokračovala v naší třídě ochutnávka vánočního cukroví.Tentokrát patří poděkování paní Maříkové, Valentové, Vyhlídalové, Kasanové, Gurské a Bimkové za výborné a pěkné cukroví.

        Vrbasovo muzeum

Dne 11.12. jsme se byli podívat v muzeu,kde bylo vystaveno mnoho krásných betlémů. Betlémy byly nejen z tradičních materiálů,ale také z neobvyklých jako včelí vosk, krajka a těstoviny. Výstava nám navodila blížící se svátky.

        Mikulášský turnaj v kopané

Dne 6.12. fotbalový tým naší třídy sehrál a vyhrál letošní Mikulášský turnaj v kopané a získal pohár.
Chválím za velké sportovní nasazení a výkon Matyho,Filipa, Šimona, Davida S., Honzu, Tobiáše a Jakuba.

        Čertí škola

Dne 5. 12. proběhl na 1. stupni projekt Čertí škola. V lavicích tady seděli malí čertíci, andílci a Mikuláši. Počítali čertovské příklady,četli čertí příběhy,psali čertí básničky, zpívali čertí písničky.keaslili a malovali čerty a peklo a vráběli  nejrůznější čerty. Dokonce je s nadílkou navštívil a obdaroval Mikuláš s čerty a anděli.

        Planetárium

Dne 3. 12. se třeťáci a čtvrťáci vydali na výukový program do Planetária - digitária v Brně na Kraví hoře.
Pořad  Astronaut  byl pro šechny nesmírně zajímavý. Dověděli jsme se  informace o souhvězdích, planetách a o tom,co musí podstoupit kosmonaut při svém výcviku a posléze, co zažívá v kosmu.

        

     Vánoční cukroví

Některé maminky třeťáků si letos s pečením vánočního cukroví musely pospíšit. Děti si samy připavily plán vánoční ochutnávky cukroví. Aby celý advent bylo po svačince cukroví, zorganizovaly si ,že každý den přinese cukroví jedno nebo dvě děti.
Poděkování patří maminkám,které si v době vánočních příprav našly čas i  na pečení cukroví do školy.
 Děkujeme za výborné a krásně vypadající cukroví paní Handlířové, Gajdošové, Klimkové, Macháčkové a Horehleďové!

        Zapomněnková soutěž

V listopadu si nejlépe v soutěži vedla Simonka a Deniska D.,které měly všechny své pomůcky a úkoly v perfektním stavu. Chválím.
Druhé místo obsadila Lucinka,Šimon,martinka a Deniska H. Chválím.

  Tabulka
Ve 3.třídě je do matematiky zahrnuta také oblast - finanční gramotnost. Děti si proto vyzkoušely na vlastní kůži mít peníze a moci reálně nakupovat nebo spořit, avšak s podmínkou, vše písemně zaznamenávat do tabulky. Děkuji všem rodičům ze třídy za laskavou spolupráci. Na rodičovské schůzce jsem předem požádala rodiče o souhlas pro tuto aktivitu. Každé dítě dostalo od rodičů finanční obnos od 50Kč do 200Kč. Děti si denně zaznamenávaly své výdaje, úspory a případné další příjmy do tabulky. Denně jsme ve škole v hodině matematiky společně sledovali výdaje a hovořili o nich. Naším cílem bylo,aby děti zjistily zda by dokázaly dobře hospodařit se svěřenými penězi.


        Zapomněnková soutěž
Chválím všechny děti, které za měsíc říjen zvítězily v soutěži a vzorně se každodenně připravovaly do školy a měly všechny své školní pomůcky a zadané úkoly vpořádku.
Gratuluji Honzíkovi, Simonce, Elišce, Lucince, Tobiáškovi, Filípkovi a Šimonkovi.

        Koncert

Dne 25. října jsme vyslechli koncert žesťových nástrojů,který dětem přinesl velmi hodnotný hudební zážitek.

     Knihovna

Dne 24.října jsme navštívili ždánickou knihovnu a poslechli si povídání o Astrid Lindgrenové,švédské spisovatelce dětských knih,a prohlédli si knihy,které napsala. V hodinách čtení si čteme jako mimočítankovou četbu právě knihu od této autorky Děti z Bullerbynu.
Děkujeme za povídání paní Marii Wolfové.

        Odpoledne v Bučovicích na bazénu

Dne 21.října jsme strávili na bučovickém bazénu.

        Zapomněnková soutěž

Nosit do školy všechny své školní věci, úkoly a pomůcky je povinnost každého žáka. V případě, že žák něco opomene, zaznačí si to do své ,,Zapomněnkové karty". Děti, které mají své věci a úkoly vždy v pořádku jsou na konci každého měsíce odměny.
Za září patří pochvala za vzornou přípravu do školy Honzíkovi a Simonce. Chválím!Prodejní výstava knih

Dne 10. října proběhla ve škole prodejní výstava knih. Děti si v případě zájmu a se svolením rodičů mohly ve škole zakoupit vybrané knihy.


        Referáty o přečtené knize

Třeťáci čtou již pěkně plynule,tak se letos zaměřujeme především na porozumění přečteného textu. Jednou z aktivit,které tomu napomáhají je prezentace přečtené knihy. Dítě přečtenou knihu přinese a   představí ji spolužákům.K prezentaci mu pomáhá předtištěný formulář. Snahou je vzbudit zájem o přečtení této  knihy u ostatních. 
Čtení u dětí rozvíjí fantazii,představivost, slovní zásobu a vede k trvalejšímu zájmu o literaturu. Kdo se naučí pravidelně číst v dětství, pravděpodobně s tím nepřestane ani později a kniha se stane jeho společníkem po celý život.

     


Čtenářské deníky
Jako loni, tak i letos pokračujeme v zapisování přečtených knih do čtenářského deníku. Děti přečtou letos celkem 6 knih. Čtenářské deníky přináší v říjnu, lednu a červnu. Vždy vyhodnotíme nejpilnější čtenáře. Tentokrát to byla Deniska H. se svými 16 přečtenými knihami a Eliška s 5 knihami. Přeji všem dětem hodně chuti do dalšího čtení, zábavné a poučné chvíle s knížkama.
    Vaše p. uč.
 

        

        Básn
ičky třeťáků
Třeťáci skládali básničky na předem zadaná slova : veverka – ještěrka, žárovka - aktovka, liška –pampeliška, mrak – drak – prak, paní – pán – tulipán

Deniska Duongová
Na zahradě stojí pán,
nese paní tulipán.
Nad nimi se vznáší mrak,
pod kterým poletuje drak.
Z křoví na ně číhá liška,
v trávě kvete pampeliška.
 

Martinka Klimková
Ráno vstanu z postele,
a koukám se na nebe.
Na nebi je velký mrak,
co vypadá jako drak.
A já křičím:,,Kde mám prak?
Ať rozbiju ten velký mrak.“

Simonka Bimková
Hezká paní,
mladý pán,
nese žlutý tulipán.
Dívala se veverka.
Co tam dělá ještěrka?
Velký černý mrak,
vypadá jak zlý drak.
Hodím po něm prak.

Eliška Horehleďová
Ještěrka a veverka
Po louce lezla ještěrka,
potkala ji veverka.
,,Co to neseš ještěrko?“
,,Ty zvědavá veverko!
Žárovku paní lišce nesu,
tak pospíchám rychle k lesu.
Liščata do školy jdou,
ve tmě však aktovku nenajdou.“

Tobiáš Valenta
Po stromě skáče veverka,
v trávě běhá ještěrka.
Z nory kouká liška,
před ní stojí pampeliška.
Na obloze pluje mrak,
vypadá jak malý drak.

Simon Veselý
Veverka
Naše zámecká veverka,
je hbitější než ještěrka.
Vždy když nesu aktovku,
hraje se mnou na schovku.
Loudí po mně oříšek,
aby měla lesklý kožíšek.

Honza Vyhlídal
Drak
Na nebi je velký mrak,
uletěl mi za ním drak.
Já si na něj chystal prak,
ale z nebe krápy,krap.
Radši si ho sundám pak.

Filip Švábík
Život v lese
V lese žije veverka
s ní i malá ještěrka.
A přece i kmotra liška,
mazaná jak pampeliška.
Nad lesem se vznáší mrak,
stíní jak obrovský drak,
který svírá velký prak,
je to prostě bouřlivák.

 

 Projekt Ždánice - obce, v které žiju
V hodinách prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností děti pracovaly na projektu o své obci Ždánicích. Učily se určovat světové strany,psaly a prezentovaly své  referáty o zajímavých historických památkách,školách, službách a obchodech v obci. Kreslily mapky s cestou do školy,pracovaly ve skupinách na mapce,kde zakreslovaly orientační body a trasu vycházky obcí. Malovaly letecký pohled na krajinu s použitím linií, ploch a bodů. Nakreslily si znak obce.V hodinách čtení se seznámily  s pověstmi, které se váží k obci.

        

        

        Tak to jsme my, letošní třeťáci a naše nová, krásná žlutá škola.
Sešli jsme se v počtu 19. Chlapců je 10 a děvčat 9.