1. třída

 

třídnictví:  Mgr. Dana Horňáková

 

počet žáků: 27

 V pátek 27.6. jsme slavnostně zakončili letošní školní rok a děti dostaly vysvědčení. Téměř všechny děti z první třídy prospěly s vyznamenáním či se samými jedničkami. Chtěla bych jim poděkovat za jejich píli a snahu, kterou musely vynaložit, aby se naučily všem novým vědomostem a dovednostem, které po nich škola vyžaduje a také rodičům za výbornou spolupráci, bez které by se to neobešlo. Přeji všem krásné prázdniny plné odpočinku a sluníčka a ve 2. třídě na shledanou. Tř. uč. Dana Horňáková.

        

        Ve čtvrtek 26.6. jsme se vyrazili rozloučit se školním rokem k Salaši. Cestou jsme plnili různé úkoly, které nám připravila 3. a 4. třída a taky nám je po cestě někam schovali. Za splnění úkolů nás v cíli čekal poklad v podobě lízátek, táborák a opékání špekáčků. Počasí nám přálo a my jsme si užili krásný den v přírodě. A teď už jen zítra vysvědčení a dva měsíce prázdnin. Hurá!!!

        

        

        

        Na konci roku vždy vyhodnocujeme soutěže, které v naší třídě po celý rok probíhají. V tomto roce soutěžil každý sám za sebe v hvězdičkové soutěži a dále pak mezi sebou soutěžili kluci a holky v naučených vědomostech a dovednostech. Letos zvítězila děvčata! Gratulujeme!!!Hvězdičková soutěž spočívala v tom, že každý žák sbíral hvězdičky za aktivitu, snahu, za naučení se básničky na probírané písmenko, za správně vyplněné pracovní listy. Nejpilnější žákyní byla Terezka Tomášová, která získala 152 hvězdiček a nejpilnější žák byl Tomášek Hromek, který získal 133 hvězdiček. Na druhém místě skončila Kristýnka Strmisková a Kubík Marhefka, třetí místo obsadila Kristýnka Plachá a Dominik Bowers. Přestože ostatní nepatřili mezi úplně ty nejlepší, i pro ně byla nachystána odměna a doufám, že příští rok se budou snažit o to víc. Všem dětem i rodičům za jejich snahu, píli a svědomitost děkuje tř. uč. Dana Horňáková.

        

        Na konci roku jsme byli mile překvapeni. Naše Lenička Helferová vyhrála horské kolo od společnosti Scolarest,která vyhlásila na začátku školního roku hru s názvem Barvožrout. Je to hra o zdravém způsobu stravování a postavička Barvožrouta tuto hru zosobňuje. Děti, které navštěvují školní jídelnu, obdržely hrací kartu, kde si vybarvují barevně políčka podle toho, jaké jídlo si vybraly a poté kartičku odevzdají. Všechny správně vybarvené kartičky postoupily do celoročního slosování. Gratulujeme Leničce k pěkné výhře.

        Poslední výtvarnou výchovu jsme pojali netradičně a vyrazili jsme malovat na cestu před měšťanskou školu. Protože nám počasí opravdu přálo, měli jsme veselou náladu a malování jsme si skvěle užili. Zde se můžete podívat na naše pěkné obrázky .

        

        Ve středu 18.6. jsme navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích za účelem pasování na čtenáře. Tato pěkná akce pro děti prvních tříd u nás probíhá již třetím rokem. Děti zde předvedly, jak se za celý školní rok naučily pěkně číst, poté byly pasovány rytířem do čtenářského stavu. Děti také musely složit čtenářský slib a zavázat se, že budou knihy opatrovat jako nejvzácnější dar k čerpání vědomostí, že budou mít knihy rády a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Jako dárek děti obdržely knihu pro prvňáčka "Od A až po Z" a průkazku do knihovny. Věřím, že děti využijí svých průkazů a budou si rády půjčovat knihy a najdou si zálibu ve čtení. Děkujeme paní Marii Wolfové a paní starostce Ivě Stafové za pěknou akci.

        

        

        Tentokrát byli všichni 3 vítězové školního časopisu "Kuliočko" z naší třídy. Gratulujeme Kristýnce, Tomáškovi a Emičce. Ta však byla nemocná a pěkná cena ji byla předána dodatečně. Těšíme se na další soutěž.

        16.6. - Návštěva předškoláků v 1. třídě.

        

        

        10.6. 2014 - Den první pomoci v DDM Ždánice

        

        

        

        

  Za účast v celostátní soutěži "Voda štětcem a básní" jsme obdrželi malé dárečky. I když jsme se neumístili, tato malá pozornost nám udělala velkou radost a děkujeme.

     V hodině výtvarné výchovy jsme malovali zvířátka, která jsme viděli na školním výletě v ZOO Lešná a zároveň si děti samy uspořádaly soutěž a hlasovaly o nejkrásnější obrázek. A jak to dopadlo? Na prvním místě byla Valentýnka s Kristýnkou,na druhém Lenička a Tomášek a na třetím Klárka s Barunkou. Gratulujeme.

     3.6. proběhl k příležitosti Dne dětí v gymnastickém sále koncert Ziggyho Horvátha s názvem "Hurá, prázdniny!".
Děti se prostřednictvím koncertu dozvěděly, jakých nástrah a nebezpečí se během prázdnin vyvarovat, zahrály si kvíz a soutěžily v tancování. Koncert byl pro ně zpříjemněním konce školního roku a děti si ho skvěle užily.

        

        

  Dne 3.6. jsme se fotografovali.

        27.5. - školní výlet ZOO Lešná.
Přestože jsme neměli ideální počasí, výlet jsme si užili a moc se nám v zoo líbilo.

        

        

        19.5. Výstava "Babiččino velké prádlo" ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích.

        

        

        V pátek 16.5. proběhla školní akademie. Děti z 1. třídy se přestrojily za mravenečky a berušky a zatančily obecenstvu na písničku "Polámal se mraveneček " od skupiny Maxim Turbulenc. Jejich první vystoupení se jim moc povedlo a jako odměnu dostaly od paní Holátkové mísu velmi chutných koláčků. Moc děkujeme! Také bych touto cestou chtěla poděkovat paní Veronice Jandorové za ušití šátečků pro malé mravenečky.

        

        

        

     Ve středu 14. května proběhl XVIII. ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině. Jako každým rokem i letos na naši školu zavítali studenti Gymnázia Bučovice, aby preventivně působili na děti a jejich rodiče prostřednictvím letáků s informacemi a nabízeli žlutý kvítek měsíčku lékařského. Z první třídy si tento kvítek zakoupilo 20 dětí. Za tuto podporu děkuji všem dětem a jejich rodičům.

        Ve středu 16.4. se uskutečnil v 1. - 4. třídě projektový den " Velikonoce ". S dětmi v 1. třídě jsme si povídali, proč se tyto svátky slaví, jaké jsou symboly Velikonoc, jak se jmenují dny v pašijovém týdnu. Děti se také dozvěděly, co se v který den dříve dělalo a proč. Také jsme se naučili pěknou velikonoční koledu a v psaní do papírové kraslice děti napsaly pár řádků této koledy. V matematice jsme většinou soutěžili. Probíhal závod mezi chlapci a dívkami o velikonoční vejce, dále děti luštily běhací matematickou tajenku, skládaly rozbité skořápky od vajec s příklady a nakonec jsme vyřešili několik slovních úloh s velikonoční tématikou. V druhé polovině dnešního dne jsme zdobili vyfouklá vejce krupicí a mákem a nakonec jsme si udělali velikonočního zajíčka v rámu. Děti pracovaly po celý den s chutí a vyrobily si krásné velikonoční dekorace. A nakonec bych chtěla popřát všem dětem i jejich rodičům krásné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku.

        

        

        V letošním roce jsme se přihlásili do výtvarné soutěže "Čarovné barvy země", kterou vyhlásil Jihomoravský kraj v zájmu podpořit tvůrčí potenciál dětí a rozvíjet jejich malířskou tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí. Téma soutěže pro naši kategorii bylo "Okouzlení přírodou ( Pramen života )". Děti se zamýšlejí na tím, co člověku příroda dává, je nositelkou života. Na toto téma jsme vytvořili dvě soutěžní díla s názvem "Slunce" a "Motýlí ráj". Do soutěže se zapojily dva týmy, v každém týmu pracovaly čtyři děti. Děkuji Kristýnce Plaché, Kristýnce Strmiskové, Terezce a Kamilce Tomášové, Kristýnce Maršálové, Tomáškovi Hromkovi, Marečku Zelinkovi a Kubíčku Marhefkovi za jejich pěkné práce.

        V měsíci březnu jsme se zapojili do preventivního programu "Veselé zoubky", který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Součástí tohoto programu je také soutěž na téma "Zdravé zoubky", která se zaměřuje na prevenci zubního kazu a správnou péči o dětský chrup. I my jsme se do této soutěže, jejíž první cenou je zájezd do divadla Spejbla a Hurvínka v Praze, zapojili s našimi obrázky. Rovněž jsme vytvořili našeho kamaráda "pana Zoubka" a zdravý usměvavý chrup s návodem o jeho péči.

        31.3. 2014 se žáci první a druhé třídy společně vydali na vzdělávací pořad s názvem „Vzhůru nohama“ do Hvězdárny a planetária v Brně. Pohádkový příběh o holčičce, která chodila hlavou dolů se dětem velmi líbil a protože nám sluníčko přálo, prožili jsme společně prima den.

        

 

        

 

 V úterý 25.3. jsme v rámci měsíce knihy navštívili Městskou knihovnu ve Ždánicích. Paní Wolfová si pro nás připravila zajímavou a poutavou besedu o panu spisovateli a ilustrátorovi Ondřeji Sekorovi. Moc jí touto cestou děkujeme za krásné povídání a také za malé dárečky, které děti dostaly - záložky do knížky. Už se těšíme na další návštěvu knihovny, kdy budeme pasováni na malé čtenáře.

        

        

 V pondělí 17. 3. 2014 probíhal v 1. třídě preventivní program „ Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o.
Preventivní hodina probíhala zábavnou formou, s dětmi jsme si vysvětlili, proč je nutné si zoubky důkladně čistit a pravidelně dvakrát ročně jít na preventivní zubní prohlídku, názorně jsme si procvičili správnou techniku čištění zubů. Děti zhlédly edukativní pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ a v programu pro interaktivní tabuli jsme si procvičovali názvy částí zubu, názvy jednotlivých zubů v dutině ústní, děti nakupovaly potraviny, které jsou vhodné pro zachování si zdravého chrupu, řešily tajenky, odpovídaly na otázky v testu. Děti si své získané znalosti ověřily také vyplněním pracovního listu a za jeho správné vyplnění, dostaly jedničku. V závěru hodiny děti obdržely samolepky do koupelny se správným postupem čištění zubů a dm preventivní balíčky „Veselé zoubky“.
V závěru tohoto projektu děti v hodině výtvarné výchovy namalovaly obrázky na téma „Prevence zubního kazu “.
Tento program se dětem velmi líbil a z preventivních balíčků měly velkou radost.

        

        

        4.3.2014 proběhla na 1. stupni MZŠ Ždánice recitační soutěž. Naši třídu reprezentovala Viktorka Havlíková, Kristýnka Maršálová, Kristýnka Plachá, Klárka Rybková, Kristýnka Strmisková, Kamilka Tomášová a Terezka Tomášová. První místo se svou básničkou O veliké řepě od F. Hrubína obsadila Kristýnka Plachá, na druhém místě skončila s básní J. Kožíška Malá čtenářka Kristýnka Strmisková a třetí se umístila Kamilka Tomášová, která zarecitovala báseň Perníková chaloupka od F. Hrubína. Všem děvčatům gratuluji za moc pěkné výkony.
   Tř. uč. Dana Horňáková

        

        

        V hodině čtení jsme si povídali o svých nejoblíbenějších knihách a pohádkových postavách. Některé děti si už samy čtou knihy, jiným čtou rodiče či prarodiče, děti si také své oblíbené knihy přinesly na ukázku a představily je svým spolužákům. V hodině výtvarné výchovy jsme si pak své oblíbené pohádkové postavy namalovali. Ty nejzdařilejší zašleme do soutěže Kniha a já.

        

        

        První třída v Radosti
My jsme žáci 3. B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice, to je pěkná směsice.
Kdo by neznal úvodní píseň jednoho z nejpopulárnějších kreslených seriálů pro děti Mach a Šebestová.
V pátek 28.2. se děti z 1. a 2. třídy MZŠ Ždánice s jejich paní učitelkami vydaly do divadla Radost v Brně, aby zhlédly divadelní zpracovaní tohoto oblíbeného večerníčku. Malí i dospělí diváci byli zcela zaujati veselými příhodami a dobrodružstvími Macha a Šebestové i ostatních žáků 3.B. Zhlédli jsme příběh o tom,jak měl Kropáček angínu, i o tom, jak jela 3. B na školní výlet, kde zažila neuvěřitelné pirátské dobrodružství. Divadelní představení se líbilo nejen dětem, ale i dospělým divákům.

        

        

        Ve čtvrtek 13.2.2014 jsme zhlédli v KD ve Ždánicích pohádku " Nebojsa v čarovném lese", která se dětem velmi líbila.

        V měsíci únoru jsme se zapojili do dvou výtvarných soutěží s názvem "Voda a energie" a " Voda štětcem a básní". A tady jsou naše obrázky.

        

        Zima v 1. třídě

        

        Věděli jste, že kolem nás žijí a skrývají se malí mužíčkové a víly? My také ne, proto jsme se v pátek 24.1.vypravili do kina Panorama na filmové představení Tajemství lesních strážců, které se těmito pohádkovými bytostmi jen hemžilo. Dětem se filmové představení líbilo a už se těší na další podobné zážitky.

        

        Zapojili jsme se do výtvarné soutěže " Moje nejkrásnější květina" a vytvořili jsme krásné obrázky.

        Měsíc leden jsme po vánočním přejídání a plnění bříšek vánočním cukrovím začali zdravou výživou. Děti měly za úkol jeden den o víkendu jíst zdravou stravu a tu pak zaznamenat pomocí obrázků do pracovního listu. Poté nám každé dítě svoji zdravou stravu prezentovalo. V pracovních činnostech jsme z obrázků vytvářeli zdravé a nezdravé talíře.

        

        

        19.12. jsme si ve třídě udělali vánoční besídku. Děti si připravily krásný program, v němž nám Klárka zahrála na klavír, Dominik nám předvedl kouzlo, Terezka a Kamilka si připravily hudbu a předvedly vystoupení mažoretek. Moc bych chtěla tyto děti pochválit za jejich snahu a moc pěkná vystoupení. Dále jsme si zazpívali koledy, zakusovali jsme chutné vánoční cukroví, které nám maminky napekly a popíjeli jsme teplý vánoční čaj. V závěru besídky si děti vzájemně rozdaly malé dárečky. Dětem se besídka moc líbila a z dárečků od svých kamarádů měly opravdu velkou radost. Další den jsme si nadcházející vánoční svátky připomněli koncertem ZUŠ Ždánice, který se konal v místním KD. Děkujeme tímto všem účinkujícím za pěkný hudební dárek.

Děkuji také všem rodičům za výbornou spolupráci a přeji Všem krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v dalším roce 2014.

      Tř. uč. Dana Horňáková

        

        

        

        

        9.12. jsme se vydali do Vrbasova muzea ve Ždánicích, abychom zhlédli výstavu vánočních betlémů, která zde právě probíhá. Děkujeme paní Monice Jandorové za pěkný výklad a ukázku betlémů a dalších exponátů v muzeu. Moc se nám zde líbilo.

        

        5.12. probíhal jako každým rokem na naší škole projekt "Čertí škola". Děti přišly do školy v tento den oblečeny v maskách čertů a andílků. Ve škole se učily hravou formou. Měli jsme čertí čtení, matematiku, tvořili jsme malé čertíky z papíru. Také k nám přišel na návštěvu Mikuláš, andělé a čerti. Děti jim zazpívaly čertí písničku, zarecitovaly básničky o čertech, andílcích a Mikuláši. Za svůj výkon dostaly sladkou odměnu. 

        

        6. prosince proběhl v tělocvičně MZŠ Ždánice Mikulášský turnaj v kopané pro žáky 1. - 4. třídy. Družstvo Levhartů z 1. třídy obsadilo krásné 2. místo. Gratuluji!!!! Chválím za snahu a bojovnost také tým Česko z 1. třídy, který skončil na pěkném 4. místě.

        

        Ve středu 20.11. jsme si ve třídě udělali narozeninovou oslavu našeho kamaráda Zetíka, který nás provází učivem prvouky. Děti si v hodině prvouky povídaly o oslavě v rodině, vzájemně si gratulovaly, namalovaly obrázky s dárky pro členy své rodiny, namalovaly a prezentovaly svou rodinu ( jména a počet členů v rodině), ve výtvarné výchově kreslily dort a v pracovních činnostech vyrobily velmi chutné jednohubky.V závěru této hodiny každé dítě samo za sebe popřálo Zetíkovi k narozeninám hodně štěstí, zdraví ...

        

        

        

        Od listopadu probíhá v naší třídě pasování dětí do řad školáků píšících perem. Ty děti, které již zvládly správný úchop tužky, píší správně tvary písmen, netlačí na podložku a jejich písmo je pěkně úhledné, dostávají pero a jsou pasováni do řad školáků píšících perem. Už je nás více jak polovina!

        

        

        


 

V pátek 25.10. se konal v gymnastickém sále výchovný koncert s názvem "Lidové písničky a žesťové nástroje". Děti si zazpívaly spoustu lidových i zlidovělých písní a seznámily se s hudebními nástroji jako je trubka, pozoun či tuba. Chlapci z naší třídy zazpívali písničku "Jede, jede mašinka" a děvčata se předvedla lidovou písní "Čí su to husky na tej vodě". Zvlášť děvčata píseň zazpívala velmi pěkně a sklidila velký potlesk. Nakonec kluci z naší třídy a dívky ze druhé třídy hudebně doprovodili písničku "Citronky". Koncert se všem moc líbil.
 

        

 

        

 


 

21.10. jsme vyrazili do plaveckého bazénu v Bučovicích, kde jsme si ve vodě pěkně zařádili. Vodní radovánky se dětem moc líbily a už se těší na další podobnou akci.


        

        


 

V třídnické hodině jsme se snažili o vytvoření pěkných přátelských vztahů ve třídě. Nyní jsme spolu v 1. třídě ,ale ve školce jsme všichni nebyli v jednom oddělení, proto se také moc neznáme. Za pomocí klubíčka jsme vytvořili pavučinu přátelství a důvěry. Rovněž jsme si slíbili dodržování a plnění pravidel, která jsme si stanovili a jako slib každý otiskl ruku ve stromu přátelství. Také jsme z našich rukou vytvořili sluníčko, které je symbolem kamarádství a pomoci ostatním.

  V týdnu od 7. 10. do 11. 10. 2013 probíhal v první třídě projekt zaměřený na dopravní výchovu nazvaný „Barevný týden“. Děti každý den přicházely do školy oblečeny v barvě trička, kterou jsme si předem určili a dohodli se společně s rodiči. Dále děti plnily spoustu zajímavých úkolů týkajících se dopravy a dopravní výchovy, učily se správnému chování chodce, poznávaly na vycházce okolí školy, budovy a dopravní značky. V pracovních činnostech z krabiček od potravin vyrobily plánek okolí školy ve 3D spolu s dopravními značkami, které do plánku umístily. V hodině výtvarné výchovy děti malovaly pestře oblečeného školáka v životní velikosti. V hudební výchově jsme se naučili píseň „Křižovatka“, v matematice děti počítaly dopravní značky, v hodině prvouky malovaly cestu do školy a také místo, kde si mohou děti bezpečně hrát, dále děti rozlišovaly, kdo se v silničním provozu chová správně a kdo ne. Učili jsme se poznávat dopravní značky, druhy dopravních prostředků. Celou dobu pro nás bylo důležité uvědomovat si význam barev v dopravě, barvy na semaforu, jejich význam, důležitost barev pro viditelnost školáka v dopravním provozu. Zajímavé byly pro děti i hodiny tělesné výchovy. Děti si ve dvojici vyzkoušely, jak se cítí v silničním provozu nevidomý chodec. Jedno dítě ze dvojice mělo zavázané oči šátkem a druhé dítě se stalo jeho vodičem a domluvenými signály se děti orientovaly v tělocvičně. Vše se muselo obejít bez srážek a nehod. Dále jsme si zahráli spoustu her s dopravní tématikou, kdy si děti procvičovaly reakce na signály „Stůj!“, „Volno!“ pomocí červených a zelených kostek. Celý týden byl jak pro děti, tak i pro rodiče velmi náročný, ale o to zajímavější a pestřejší než všechny ostatní týdny ve školním roce. Děti se formou hry naučily mnoho věcí a snad jsme tímto malou troškou přispěli i k tomu, že se děti budou v silničním provozu chovat zodpovědněji a ohleduplněji.

        

        

        V týdnu od 30.9. 2013 do 6.10. 2013 probíhala po celé ČR akce nazvaná " Týden knihoven". Této akce se ve středu 2.10. zúčastnila i naše třída a navštívila Městskou knihovnu ve Ždánicích, kde nás paní Marie Wolfová seznámila s literaturou pro děti. Tímto jí moc za pěknou besedu děkujeme.

        V hodinách výtvarné výchovy jsme se zaměřili na téma "PODZIM". Malovali jsme podzimní listy, ježečky a nejvíce se nám povedli draci. Ti jsou, že?

        

 

        

 


 

V hodině pracovní výchovy také modelujeme z plastelíny. To nás hodně baví, tentokrát jsme modelovali ovoce a zeleninu.

        

  

 


 

Ve středu 18. září se v 1. – 4. ročníku MZŠ Ždánice uskutečnil výukový program zaměřený na nejmenší školáky - ti se zábavnou formou učili, jak třídit odpad, co to je recyklace a kompostování, jak může vypadat svět zavalený odpadky. Dětem se beseda takto podanou formou velmi líbila, byla nejen zábavná, ale i velmi poučná.

        

        
 


 

Ve škole máme nejraději tělesnou výchovu, anglický jazyk a také rádi kreslíme.

        

 

       

 

 


 

2 .září 2013 jsme slavnostně zahájili svůj první školní rok. 

 

        

 


 

Tak to jsme my - prvňáčci. Je nás celkem 27, z toho 13 chlapců a 14 děvčat. Do školy jsme se už moc těšili a doufáme, že se nám tu bude velmi líbit.