Archiv - školní rok 2013/2014

Akce tříd:

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6.A. třída 6. B třída
7. A třída 7. B třída 8. třída 9. A třída 9. B třída Školní družina  


Akce školního roku:

 

Den první pomoci
Zásadám první pomoci bychom se měli učit již od malička. Kolik z nás by umělo poskytnout první pomoc, aniž bychom se báli, že zraněnému ublížíme? Spousta lidí ani neví, co by v situaci ohrožující zdraví či život člověka měli udělat. Důležité je vědět, že poskytnout první pomoc se musí pokusit každý, jak nejlépe umí a dle svých možností.
Děti z první třídy MZŠ Ždánice už to vědí. Brzy jim skončí škola, dostanou své první vysvědčení a začnou jim prázdniny. To je doba odpočinku, dovádění, sluníčka, vody a zábavy. Většina dětí pojede na prázdniny k babičce, někdo na tábory, jiné děti zůstávají samy doma, po dobu, co jsou rodiče v zaměstnání. Právě v tuto dobu přibývá nejvíce úrazů.
V úterý 10. 6. 2014 se děti z první třídy zúčastnily výchovně vzdělávací akce nazvané „ Den první pomoci“. Tato akce se konala v prostorách Domu dětí ve Ždánicích a uspořádala ji Střední zdravotnická škola Kyjov a tým zaměstnanců DDM. Děti byly rozděleny do čtyř skupinek. Každá skupinka dostala z řad studentů SZŠ Kyjov svého vedoucího a na jednotlivých stanovištích si prakticky vyzkoušely pod odborným vedením poskytování první pomoci. Děti se naučily, jak postupovat při otevřené zlomenině dolní končetiny, jak poskytnout první pomoc při popálení, také při tepenném krvácení. Rovněž se děti na figurínách učily dýchání z úst do úst, masáž srdce a dát člověka do stabilizované polohy. Po skončení praktické části si děti vše zopakovaly formou kvízu a tajenky, za jejíž úspěšné zvládnutí obdržely diplom. Po celou dobu se děti aktivně zapojovaly do jednotlivých činností a získávání vědomostí o poskytování první pomoci touto formou je velmi zaujalo a bavilo. Na atraktivnosti a zajímavosti všemu přidalo i to, že na jednotlivých stanovištích byla připravena spousta rekvizit a vybavení pro poskytnutí první pomoci. Chtěla bych touto cestou poděkovat studentům i profesorům Střední zdravotnické školy Kyjov i zaměstnancům Domu dětí ve Ždánicích za bezchybnou a perfektní přípravu tohoto náročného, ale zároveň velmi přínosného dne, za pěknou atmosféru a vlídný přístup k dětem.

     Za žáky 1. třídy MZŠ Ždánice třídní učitelka Dana Horňáková

 

        

        

        

        

  


 

Školní akademie

16. května, páteční podvečer, plný sál KD praskající ve švech, 249 účinkujících, 20 vystoupení - taneční skladby, country tanec, sólové zpěvy, aerobik, cvičení ve stylu zumby a mnohá další. Všechna čísla byla pečlivě připravená, originální, s nápady, vtipem. Úsměv na tváři vzbudila moderátorská dvojice v podání Lubomíra Jedovnického a Michala Procházky, kteří profesionálním způsobem provedli diváky celým stominutovým programem. Atmosféra večera byla nabitá nadšením všech účinkujících - od nejmenších po nejstarší.
Tak vypadala letošní 23. školní akademie.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

  

 


 

Školní kolo Fyzikální olympiády MZŠ Ždánice

V pondělí 5.5.2014 proběhlo na naší škole školní kolo Fyzikální olympiády kategorie G o postup do okresního kola. Do okresního kola můžou postoupit jen tři nejlepší.

Výsledky - kategorie G:

1. Stehlíková Marta - 29,5 b

2. Chudý Vojta - 26,5b

3. Santler Petr - 25b

4. Horňák Jakub - 24,5b

5. Pokluda Martin - 21b

 

        

 


 

Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář
6. května se v prostorách naší školy uskutečnilo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterou již po 22. vyhlašoval Český zahrádkářský svaz. V obou kategoriích řešili účastníci připravený test z botaniky a z oblasti zahradničení. Následovala praktická část – poznávání 30 květin. Po sečtení bodů z obou částí soutěže se staly vítězkami Lenka Kunrtová ( z mladší kategorie) a Marta Stehlíková ( ze starší kategorie). Obě děvčata budou naši školu a také okres Hodonín reprezentovat v celostátním finále Mladého zahrádkáře konaném v Rakovníku.

 

        

 

  

 


 

Ve středu 16.3. před velikonočními prázdninami jsme měli projektový den s názvem Velikonoce. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých informací o těchto svátcích, zazpívali jsme si velikonoční píseň, zahráli jsme si různé hry a zkusili jsme si některé tradiční zvyky. Byl to hezký den, jenom škoda, že tak rychle uběhl.

 

        

 

        

 


 

V pátek 11.4.2014 proběhl v naší třídě projekt s názvem Den Země. V předstihu jsme oslavili svátek Země ekologickou konferencí, kde vystoupili žáci s příspěvky, které si připravili doma za pomocí svých rodičů a které se týkaly ochrany a znečišťování životního prostředí - např. že v Zoo koutku v Hodoníně si můžete přijít prohlédnout bílé lvy, že kácení tropických pralesů je velká ekologická katastrofa a že třídit odpad je v dnešní době velkou nutností . Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o naší Zemi a současně trénovaly svůj mluvený projev. V českém jazyce si děti zahrály na spisovatele a pokusily se dovyprávět a napsat příběh o rybáři a štice. Některým se to podařilo velmi pěkně, úplně jako opravdovým spisovatelům. Byl to pěkný, ale náročný den!!

 

        

 

        

 


 

Čarovné barvy země
Žáci 1. a 3. třídy se zapojili do IV. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže „Čarovné barvy země“, kterou vyhlásilo Masarykovo muzeum v Hodoníně - Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodu. Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál dětí a rozvíjet jejich výtvarnou tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí. Soutěž je pokračováním projektu Malujeme barvami země (Malen mit der Farben Erde), který byl v česko-rakouské spolupráci uspořádán v letech 2009/2010 a 2010/2011 a jehož realizační týmy iniciovala a vedla autorka projektu malířských technik s využitím jílů prof. Irena Ráček. Tyto první ročníky soutěže byly uspořádány v úzké spolupráci zástupců obou zemí, které mají v mnohém společnou historii a dobré sousedské vztahy. Cílem česko-rakouského projektu bylo zaujmout děti nejen pro umělecké a výtvarné tvoření, ale také pro studium dávné historie, především období Velké Moravy.
Soutěž získala v roce 2011 nový název: Čarovné barvy země. Tematicky se však nezměnila a ponechala si i tvůrčí postupy spojené s výtvarnou technikou práce s přírodními jíly.
Obě třídy se zapojily do 2. soutěžní kategorie s tématem „Okouzlení přírodou (pramen života)“. Děti se zamýšlely nad tím, co člověku příroda dává. Je nositelkou lidské obživy, zdrojem vody, surovin a to vše je potřeba chránit, stejně jako pestrou škálu živočichů a rostlinstva, jež jsou potěchou nejen našich očí, ale jsou také součástí koloběhu života.
Každá třída vytvořila dvě soutěžní díla. Ti nejmladší se zamysleli nad tím, co lidem poskytuje slunce a sluneční energie. Slunce je jednou ze základních podmínek života na zemi. Slunce dává život, pod jehož paprsky se rodí lidé, rostliny i stromy. Bez slunce a sluneční energie bychom nemohli žít. Druhá výtvarná práce dětí z 1. třídy se věnovala lokalitě v okolí Ždánic s poetickým názvem Motýlí ráj. V této lokalitě můžete vidět na jednom místě asi polovinu druhů denních motýlů. Mezi 84 druhy denních motýlů nechybí otakárci, bělásci, žluťásci, ostruháčci, modrásci, ohniváčci, batolci, babočky, perleťovci, hnědásci, okáči, soumračníci a vřetenušky.  Děti se pokusily ji zachytit barvami země.
Ti starší, třeťáci, se ve své práci zamýšleli nad tím, jaký význam mají pro člověka stromy. Stromy jsou především zdrojem kyslíku pro život, ale také domovem ptáků, drobných savců a hmyzu. Strom je také poskytovatelem zvukových, zrakových, hmatových i čichových zážitků pro člověka. Děti se tak učily pochopit a ocenit význam stromů a převzít odpovědnost nejen za stromy, ale i za životní prostředí. Druhé své výtvarné dílo děti z 3. třídy nazvaly Meandrující řeka. Zobrazily tak linie i plochy – les, pole, louky, skály - z pohledu ptáčka za letu. Rovněž i voda je také jedna ze základních podmínek pro život.
Zapojením se do této výtvarné soutěže se děti seznámily s novou malířskou technikou, při níž pracovaly jen s přírodními látkami, jíly, používaly kaseinové pojidlo. Děti pracovaly s chutí a radostí a musím říct, že všechna výtvarná díla se jim velmi povedla.
     Mgr. Dana Horňáková

 

        

 


 

První a druhá třída MZŠ Ždánice v Hvězdárně a planetáriu v Brně
31.3. 2014 se žáci první a druhé třídy společně vydali na vzdělávací pořad s názvem „Vzhůru nohama“ do Hvězdárny a planetária v Brně.
Hvězdárna a planetárium v Brně byla postavena roku 1954 a s jejími počátky jsou spojeni známí astronomové jako například Luboš Kohoutek, Jiří Grygar či Luboš Pajerek. Svoji kariéru zde v roce 1962 začínal i jediný československý kosmonaut Vladimír Remek. V roce 2010 a 2011 prošla Hvězdárna a planetárium Brno výraznou rekonstrukcí v novodobém funkcionalistickém stylu a stala se Stavbou roku České republiky 2012.
Pohádkový pořad „Vzhůru nohama“ je určen pro mateřské školy, první a druhé ročníky základních škol. Vypráví o holčičce, která chodila hlavou dolů. Stalo se tak po jedné jarní bouřce a od té doby má naše hrdinka velmi zvláštní pohled na svět. Jenže, co je vlastně vzhůru nohama? Jak jsme se sami přesvědčili, záleží na úhlu pohledu. Během putování zvláštním světem jsme se seznámili se zvířaty žijícími v moři i na obloze, zjistili jsme, jak mění Měsíc svou podobu a také proč je obloha temná. Spolu s holčičkou, která chodí hlavou dolů, jsme se nakonec v záři pouličního osvětlení zavázali k boji se světelným znečištěním. Součástí představení byla také prohlídka hvězdné oblohy a ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.
Virtuální svět plný úžasných animací překvapil nejen malé diváky, kterým se první seznámení s hvězdnou oblohou takto nenásilnou pohádkovou formou velmi líbilo. A nejen to, děti touto cestou zároveň získávají kladný vztah k přírodním a badatelským vědám již od útlého věku.
      Mgr. Dana Horňáková

 

        

 


 

Utkání hvězd
27.3. 2014 ve 14 hodin proběhl v tělocvičně MZŠ Ždánice již 8. ročník zápasu v košíkové mezi učiteli a žáky 9. ročníku. Postavily se tak proti sobě dva deseti-členné týmy. Po nelítostném souboji zvítězili favorizovaní učitelé těsným výsledkem 32:28 a zůstávají tak dosud stále neporaženým družstvem.
      Michal Procházka, žák 9. ročníku

 

        

 

  

 


 

Matematický klokan
Soutěž, která proběhla v pátek 21. března nejen v České republice, ale i v dalších 49 zemích světa. Matematický klokan probíhá v šesti kategoriích – od druhé třídy základní školy až po maturitní ročníky. Na naší škole se jí zúčastnilo 95 žáků. Řešili různě obtížné netradiční úlohy, založené především na logické úvaze. Smyslem soutěže je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. A jak byli naši žáci úspěšní? Nejlepšími počtáři jsou:

Kategorie Cvrček (2. a 3. třída) : Jakub Sotolář
Kategorie Klokánek (4. a 5. třída) : Anna Neničková
Kategorie Benjamín (6. a 7. třída): Petr Santler
Kategorie Kadet ( 8. a 9. třída): Kateřina Selucká
 


 

První třída se zapojila do preventivního programu „Veselé zoubky“
V pondělí 17. 3. 2014 probíhal v 1. třídě preventivní program „ Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o.
Proč „Veselé zoubky“? Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním onemocněním. Tento program je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak jeho název napovídá, jeho hlavním tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Jeho cílem je také vzdělat děti, rodiče i pedagogy a vést je ke správnému nácviku péče o chrup. Součástí hodiny je teoretická i praktická výuka správné péče o chrup tak, aby bylo riziko zubního kazu minimalizováno. Preventivní hodina probíhala zábavnou formou, s dětmi jsme si vysvětlili, proč je nutné si zoubky důkladně čistit a pravidelně dvakrát ročně jít na preventivní zubní prohlídku, názorně jsme si procvičili správnou techniku čištění zubů. Děti zhlédly edukativní pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ a v programu pro interaktivní tabuli jsme si procvičovali názvy částí zubu, názvy jednotlivých zubů v dutině ústní, děti nakupovaly potraviny, které jsou vhodné pro zachování si zdravého chrupu, řešily tajenky, odpovídaly na otázky v testu. Děti si své získané znalosti ověřily také vyplněním  pracovního listu a za jeho správné vyplnění, dostaly jedničku. V závěru hodiny děti obdržely samolepky do koupelny se správným postupem čištění zubů a dm preventivní balíčky „Veselé zoubky“, které obsahovaly zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro čištění zubů a informační brožuru pro rodiče, díky které si budou moci rodiče spolu s dětmi zásady prevence zopakovat. V závěru tohoto projektu děti v hodině výtvarné výchovy namalovaly obrázky na téma „Prevence zubního kazu “.
Tento preventivní program se líbil nejen mně, třídní učitelce, ale i všem dětem v 1. třídě. Všichni si přece přejeme, aby naše děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach ze zubního lékaře.
 

       Tř. uč. Dana Horňáková

 

        

 

        

 

        

 


 

Návštěva brněnského digitária
Ve středu 5. března se zástupci MZŠ vydali na dlouho očekávanou návštěvu do Hvězdárny a planetária v Brně. Jednalo se o vybrané žáky z 5. až 9. tříd, kteří byli touto akcí odměněni za vzornou reprezentaci školy a města. Mezi lačnými výletníky tak převažovali tanečníci polonézy z lednového Společenského plesu, další početnou skupinu tvořili reprezentanti školy v olympiádách a soutěžích. Nutno podotknout, že celá akce se uskutečnila na základě iniciativy vedení města Ždánice, jež získalo volné vstupenky na astronomický pořad díky dlouhodobému partnerství s HC Kometa Brno, navíc financovalo i dopravu. Na všechny zúčastněné tak čekalo moderně zrekonstruované planetárium, v jehož digitáriu jsme zhlédli hodinový naučný program Neuvěřitelný vesmír. V první části pořadu jsme pozorovali noční oblohu, vnímali rozdíly mezi ročními obdobími dané otáčením Země kolem své osy. Pojmenovávali jsme jednotlivé hvězdy, souhvězdí či planety, zdokonalovali svou orientaci v zářící noční záplavě. Druhá polovina programu nám poodhalila původ známých planet Sluneční soustavy, díky digitálním technologiím jsme propluli imaginárním vesmírem, zažili bouře, třesky i vesmírné výbuchy. Další část prosluněného dne jsme si zpestřili prohlídkou pamětihodností a kulturních stánků města. Na závěr nemohlo chybět ani oblíbené osobní volno. Z Brna jsme odjížděli plni dojmů a zajímavých zážitků. Exkurze se všem velmi líbila, zúčastněné v mnohém obohatila, proto děkujeme městu i MZŠ za její financování a zorganizování.

      Mgr. Pavel Fraj

 


 

První a druhá třída v Radosti
My jsme žáci 3. B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice, to je pěkná směsice.

Kdo by neznal úvodní píseň jednoho z nejpopulárnějších kreslených seriálů pro děti Mach a Šebestová. Na televizní obrazovce se objevil v roce 1982 – tedy před více než třiceti lety. A tak už pro několikátou generaci se rozumbrada Mach, Šebestová s velkou mašlí a jejich psí kamarád Jonatán stali nejen jedním z nejoblíbenějších večerníčků, ale dostali také knižní a zvukovou podobu a objevili se i v celovečerním hraném filmu.

V pátek 28.2. se děti z 1. a 2. třídy MZŠ Ždánice s jejich paní učitelkami vydaly do divadla Radost v Brně, aby zhlédly divadelní zpracovaní tohoto oblíbeného večerníčku. Malí i dospělí diváci byli zcela zaujati veselými příhodami a dobrodružstvími Macha a Šebestové i ostatních žáků 3.B, všichni byli nadšeni, že kouzelné sluchátko fungovalo i v Radosti a jeho prostřednictvím jsme se mohli bavit hraním o tom, jak měl Kropáček angínu, jaké má paní Kadrnožková potíže se sousedy kvůli nezbednému Jonatánovi, i o tom, jak jela 3. B na školní výlet, kde zažila neuvěřitelné pirátské dobrodružství. Divadelní představení se líbilo nejen dětem, ale i těm, kteří se s Machem a Šebestovou seznámili právě před třiceti lety.

Výběr z textů M. Macourka a dramatizace pro Divadlo Radost je dílem Vlastimila Pešky, který je zároveň režisérem inscenace i autorem scénické hudby. Výpravu podle ilustrací Adolfa Borna navrhl Jaroslav Milfajt. Inscenační tým doplňuje Adéla Kratochvílová – pohybová spolupráce.

     Mgr. Dana Horňáková

        

 


 

Recitační soutěž na 2. stupni

Únor, březen a duben jsou měsíce ve znamení olympiád a soutěží. Každé účasti v okresním kole předchází školní kolo. Zejména v recitační soutěži školní kolo znamená pěkný kulturní zážitek, při němž se představilo 27 mladých nadějných recitátorů z 6. - 9. ročníku. Vysoký počet účinkujících svědčí o tom, že soutěž je mezi žáky oblíbená. Porota měla nelehký úkol, neboť zvláště mezi žáky 6. a 7. ročníku byla konkurence velká a výsledky velmi vyrovnané. Nakonec bylo rozhodnuto takto:

Třetí kategorie (6., 7. ročník) :

1. místo: Viktorie Novotná
2. místo: Václav Knotek a Kateřina Jandorová
3. místo: Simona Slivková

Čtvrtá kategorie (8., 9. ročník) :

1. místo: Kateřina Selucká
2. místo Lubomír Jedovnický

3. místo: Lenka Mašindová

Blahopřejeme Viktorii a Kateřině a držíme palce při reprezentaci školy v okresním kole. Všem recitátorům patří poděkování za příjemné odpoledne.

     Mgr. Lenka Kopřivová
 

        

 


 

Kulturně vzdělávací programy
To, že pohádka má kladný vliv na utváření a rozvoj osobnosti malého človíčka v předškolním i mladším školním věku, ví určitě každý z nás. V dnešní době plné televize a videa, což představují různé animované příběhy a filmy, má zajisté klasická česká pohádka neocenitelnou úlohu ve výchově dnešní mladé generace. A což teprve dramatizace klasické pohádky plné lidových písniček, při kterém se děti stávají partnerem dění na jevišti a nemají čas se nudit a tím je jejich pozornost maximální! Tak právě takovým představením byla inscenace pohádky Nebojsa v černém lese, kterou volně upravil na motivy klasické pohádky, Drahomír Ožana.

Děti 1. – 4. ročníku naší školy spolu s dětmi z mateřské školy měly možnost zúčastnit se tohoto představení, které uvedla Umělecká agentura Opava, ve čtvrtek 13. 2. 2014 v Kulturním domě ve Ždánicích.

A o čem byla tato hraná rozmarná pohádka? O statečném princi Nebojsovi, který se vydal do čarovného lesa, aby osvobodil uloupenou princeznu Fňukalku. Na své cestě překonal celou řadu nástrah, ale nakonec s pomocí kouzelného dědečka, jak už to bývá ve všech pohádkách, všechno dobře dopadlo.

Děti pohádka velmi zaujala svým příběhem a právě samotným kontaktem jeviště s hledištěm, což děti a i ostatní diváci v sále ocenili na závěr velkým potleskem.

     Mgr. Pavlína Netopilová

Děti 2. stupně jsou již na pohádky velké, proto si pro ně umělci z Opavy připravili literární pásmo Česká balada.

Nejprve si žáci „oprášili“ své znalosti z literatury a připomněli si, co to vlastně balada je, co je pro ni typické a jak ji poznáme. (Pro ty, kteří pozapomněli ze školy – balada je lyricko-epická báseň s ponurým dějem, která často končí tragicky, má rychlý dějový spád a řeší se v ní problém viny a trestu.)

Poté následovaly dramatizace jednotlivých balad. V pořadu byly zastoupeny balady lidové (kramářská píseň Pravdivý příběh, který se stal v městě Mohuči) i umělé (např. Vrba ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena, Balada česká od Jana Nerudy, Balada o námořníku od Jiřího Wolkera a další). Dvacáté století reprezentovala sociální balada, která poukazuje na problémy ve společnosti – např. bída, sociální útisk, nespravedlnost. Umělci žákům představili baladu Červený kaktus ze sbírky Slezské písně od Petra Bezruče. Pořad byl prostoupen také zhudebněnými baladami (např. lidová balada Vandrovali hudci).

Téma bylo zajímavě zpracované a žáci své nově nabyté znalosti určitě uplatní v hodinách literární výchovy.

      Mgr. Bohumila Halačková

 

        
 


 

Projekt „V barvách olympijských kruhů“
Tak se jmenoval letošní školní projekt. Uskutečnil se 10 . a 11. února, tedy v době, kdy probíhaly 22. zimní olympijské hry. Jednotlivé ročníky si předem vylosovaly světadíl, o němž pak žáci vyhledávali, třídili a zpracovávali informace zeměpisné a také z oblasti sportu. Své zpracované výstupy pak prezentovaly jednotlivé ročníky v gymnastickém sále, kde všichni ostatní spolužáci byli svědky nepřeberného množství ukázek sportů, jídel a nápojů z jednotlivých kontinentů, písní, tanců, elektronických prezentací a výtvarného pojetí informací z daných kontinentů. Během projektu sehrály jednotlivé ročníky utkání ve vybíjené, starší v košíkové a přehazované.

 

        

 

        

 

        

 

  
 


 

Polonéza žáků MZŠ
Součástí letošního Společenského plesu byla slavnostní polonéza žáků osmého a devátého ročníku. Dívky, v dlouhých bílých šatech ozdobených červenou květinou z paličkované krajky, a hoši v černých košilích s kravatami ladícími s doplňkem děvčat, okouzlili všechny přítomné. Precizně provedenou skladbou přesvědčili nejen sebe, ale i své rodiče, učitele a ostatní, že vynaložený čas, snaha a píle se jistě vyplatily. Jejich taneční výkon diváci ocenili velkým aplausem i slovy chvály.

Nelze opomenout ani poděkování p. učitelkám Lucii Duroňové a Romaně Smetanové, jež polonézu se žáky secvičily. Velký dík patří rodičům mladých tanečníků, kteří na svá bedra vzali náklady za společenské šaty svých dětí.

         Mgr. Lenka Kopřivová

        

 


 

Moje nejkrásnější květina
Tak se jmenuje výtvarná soutěž vyhlášená Českým zahrádkářským svazem. Do ní se zapojily první, druhá, třetí a čtvrtá třída a také šestý ročník. Žáci pod vedením svých vyučujících připravili krásné výrobky a ztvárnili květiny různými výtvarnými technikami. A jak to dopadne, nám sdělí paní učitelka Zajdáková během měsíce března.

 

        

 

        

 


 

V sobotu 18. ledna proběhl zápis do 1. třídy. Dostavilo se 20 budoucích školáků v doprovodu svých rodičů a mnohdy i sourozenců. Na nové prvňáčky zde čekaly paní učitelky a paní vychovatelky, které posoudily připravenost dětí na školní výuku. Každý z předškoláků přednesl básničku, poznal základní barvy a bez problémů vypracoval úkoly v pracovním listu. Během zápisu předškoláky provázela děvčata z osmého a devátého ročníku. Ta ukázala dětem prostory školy a také vystavené práce našich školáků. Za své výkony obdrželi naši nejmladší drobné dárečky, které jsme pro ně připravili s dětmi a vychovatelkami ze školní družiny. Věřím, že první vstup do opravdové školy byl pro předškoláky příjemný, a bez obav se mohou těšit na zahájení své školní docházky.

     Mgr. Lenka Kopřivová

 

        

 

 


 

Advent na naší škole

Ani se nám to nechce věřit, ale Vánoce už zase klepou na dveře. Předchází jim doba adventu, doba příprav a očekávání na tyto nejkrásnější svátky v roce. Určitě není pochyb o tom, že se na ně těší nejvíce děti. I my ve škole jsme se s vervou pustili do mnoha činností, které nás měly na Vánoce naladit. Vše začalo 5. prosince, kdy se Mikuláš s andělem a čerty vydali na obchůzku po jednotlivých třídách naší školy. V tento den v budově 1. stupně pobíhalo Mikulášů, andělů a malých čertíků daleko víc. Děti se totiž převlekly do kostýmů a vtělily se do pohádkových bytostí, protože zde probíhal projektový den s názvem Čertí škola. Žáci se tak po čertovsku učili a plnili spoustu zapeklitých úkolů. Ve školní družině si zase zatančili na Mikulášské diskotéce. První adventní týden děti zakončily Mikulášským fotbalovým turnajem. K předvánoční atmosféře neodmyslitelně patří výroba různých dekorací. Děvčata a chlapci, kteří navštěvují kroužek vaření, z perníkového těsta upekli adventní věnce a vyrobili svícny z jablíček a pomerančů, vystavili ve vestibulu u překrásně vyzdobeného stromečku. V dalším adventním týdnu jsme se se žáky 7., 8. a 9. ročníku vypravili do Brna. Kdo by si myslel, že jsme sháněli jen poslední vánoční dárky, ten se mýlí. Zavítali jsme na filmové představení Ledové království a do Moravského zemského muzea na expozici s názvem Příběh vánočního stromu. V dílně pak děti dostaly možnost zhotovit si vlastní papírový betlém. O tom, že betlémy se mohou vyrábět i z netradičních materiálů, jsme se přesvědčili při návštěvě Vrbasova muzea ve Ždánicích. Každý z nás už určitě slyšel o adventních koncertech vysílaných Českou televizí. Dávají nám vhodnou příležitost morálně a finančně podpořit naše spoluobčany, kteří potřebují pomoc. Na ně již tradičně dobrovolně přispívají žáci i zaměstnanci naší školy. Letos jsme na jejich konto zaslali částku 11 800 Kč. Touto cestou bychom chtěli poděkovat žákům a především jejich rodičům za pochopení a solidaritu.  Kalendářní rok ve škole jsme završili vánočním koncertem, na kterém vystoupili žáci ZUŠ se svými učiteli, v jejich podání jsme si vyslechli koledy i skladby mistrů.

 

       Mgr. Marcela Lungová
 

        

 


 

Mikulášský turnaj v kopané – MZŠ Ždánice

 

V pátek 6.12.2013 se uskutečnil na naší škole tradiční turnaj v kopané pro žáky  1. až 4. ročníku.

Bojovalo se ve dvou skupinách. První skupina patřila žákům 1. a 2. třídy, kde mezi sebou soupeřila družstva Levharti, Česko, Tornádo a Bílí tygři.
 

Druhá skupina náležela sportovcům ze 3. a 4. třídy a to byli Černé pumy, Atomoví hoši a Bleskoví sněhuláci. Celkem se v tomto turnaji utkalo 7 družstev.
 

Letos si v každé skupině zahrála mezi sebou všechna družstva a atmosféra na hřišti byla velice bojovná a  napjatá . A jak to nakonec všechno dopadlo?

 

    První skupina:                                Druhá skupina:

 

1.   místo  Bílí tygři– 2.tř                  1. místo   Černé pumy – 3.tř.

2.   místo  Levharti – 1.tř.                2. místo   Atomoví hoši  – 4.tř.

3.   místo  Tornádo – 2.tř.                3. místo   Bleskoví sněhuláci – 4.tř.

4.   místo  Česko  -   1.tř.                          .

 

 

Putovního poháru se zmocnili po velmi dobrém výkonu ve všech zápasech třeťáci Černé pumy, což bylo velké překvapení turnaje. V první skupině patřilo vítězství družstvu Bílí tygři, žákům z 2.třídy. Sladkou odměnu dostal na závěr každý sportovec.
 

Poděkování patří panu ing. Vladimíru Slivkovi, který je náš věrný rozhodčí již spoustu let.  Také musíme pochválit všechny malé sportovce za jejich skvělé sportovní výkony a chování.

                                                                        Všem blahopřejeme a těšíme se na příští ročník!!

                                                                                                      Mgr. Pavlína Netopilová

 

        

 

        

 


 

Čertí škola
5. prosince se vydal Mikuláš, čert a anděl na svou obchůzku naší školou. V ten stejný den se celý první stupeň proměnil v „Čertí školu“. Žáci oblečeni v mikulášských, andělských a čertovských kostýmech se učili po čertovsku, plnili úkoly a s napětím očekávali návštěvu Mikulášovy družiny. Té předvedli nacvičené tance, zazpívali písničky a zarecitovali básně. Projektový den byl zakončen Mikulášským fotbalovým turnajem.

 

        
 


 

Pohybem pro radost sobě i druhým
Na tradici spolupráce naší školy a Domova Horizont jsme navázali i letos. Kroužek aerobiku připravil dvě pohybové skladby, se kterými vystoupil na listopadové diskotéce v Kulturním domě v Kyjově. Na této akci nás vřele přivítali nejen klienti Domova Horizont, ale i přizvaní hosté z Velehradu a Hodonína. Usměvavá děvčata a jejich tance byly oceněny bouřlivým aplausem všech zúčastněných. Dívky se bez ostychu zapojily i do dalšího programu, kterým byl tanec, vystoupení klientů Domova Horizont a další soutěže.
V podvečer jsme se vracely domů s nezapomenutelnými zážitky a pocitem, že i maličkosti stačí k velké radosti druhých.
     Mgr. Michaela Slivková

        

 

 


 

Školská futsalová liga

V letošním roce jsme se poprvé zapojili do Školské futsalové ligy. Hrají v ní družstva tvořená žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií, a to ve čtyřčlenných skupinách. Vzhledem k tomu, že máme vyhovující tělocvičnu, byli jsme vybráni k pořádání 1. kola. To se uskutečnilo ve středu 20. listopadu, kdy k nám dorazily týmy ze Strážnice a Veselí nad Moravou. Družstvo ze Střílek nakonec boje vzdalo a do Ždánic ani nedorazilo, a tak jeho výsledky byly kontumovány. Nejdříve jsme se střetli s „ostřílenými borci“ z Veselí nad Moravou. Ti předváděli nátlakovou hru plnou pohybu, měli i dost šancí, nás však neskutečně držel ve hře svými zákroky brankář Michal Zapletal. Přesto jsme nakonec prohráli těsně 1:2. V dalším zápase se utkalo Veselí se Strážnicí a celkem jednoznačně ji přehrálo (4:1). Bylo tak jisté, že pokud v posledním utkání se strážnickými hochy neprohrajeme, postoupíme z druhého místa do dalších vyřazovacích bojů. Naši mladí futsalisté proto neponechali nic náhodě a až na dvě „hluché minuty“ v druhém poločase kontrolovali průběh rozhodujícího utkání, v němž nakonec zvítězili 5:3. V polovině prosince se tak vydáme na další pokračování futsalové ligy. Zatím si ale na soupeře a místo turnaje musíme počkat. Z reakcí kolegů-vedoucích i samotných hráčů vyplynulo, že jsme organizaci turnaje zvládli na výbornou, poděkování samozřejmě patří i našim mladým futsalistům, neboť ti bojovali a hráli jako tým. Jejich výkon je rozhodně příslibem do budoucna.

Sestava ždánického týmu: M.Zapletal, K. Štipčák, R. Klíč, J. Čadílek, O. Koutný, T. Uhýrek, M. Duroň, J. Havlík, R. Moleš, D. Štipčák, P. Gunár.

     Mgr. Pavel Fraj

        

 

        

 

 


 

Svoboda není samozřejmost

První republika, 2. světová válka a holocaust, únor 1948 a 50. léta, 60. léta a Pražské jaro, normalizace, sametová revoluce - to jsou nejdůležitější etapy naší historie a zároveň také témata projektu Příběhy bezpráví, do něhož je naše škola zapojena od jeho vzniku, tedy 9. rokem. Tento projekt je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizovaný společností Člověk v tísni. Vznikl jako podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií a jeho účelem je, aby si mladá generace, která se narodila po pádu komunismu, uvědomovala, že česká společnost žila desítky let v diktaturách, a že tedy svoboda není samozřejmá, je nutné ji chránit.

V letošním ročníku jsme se zaměřili na 50. léta minulého století z pohledu pamětníků- sportovců a za využití dokumentárního filmu Ivana Biela ,,Postavení mimo hru.“ Žáci 7. – 9. ročníku byli v hodinách seznámeni s tímto historickým obdobím, byl jim promítnut zmiňovaný dokument a následně proběhla ve třídních kolektivech řízená diskuze.

,,Postavení mimo hru,“ což je název filmu, dostal tehdejší náš hokejový reprezentační tým, kterému nebylo umožněno obhajovat titul mistrů na MS v Londýně roku 1950. Poutavý dokument je protkán soudobými i historickými záběry, slovem provází bývalý reprezentant a trenér Augustin Bubník, z jehož úst také zazněla vševypovídající věta: „Sport se stal politickým nástrojem a sportovci jen pěšáky na šachovém poli.“ Jedním z cílů komunistické vládnoucí garnitury bylo potlačit jakýkoliv projev národní hrdosti, který by mohl ohrozit vládou nastolený totalitní režim v Československu. Takové vzory hrdosti představoval tehdejší úspěšný hokejový tým. Jeho členy bylo nutné odstranit lidem z očí. Proto je komunisté nechali uvěznit, fyzicky a psychicky mučit, a tím se přiznat k velezradě či politickému puči, poté je odsoudit při neveřejném soudním procesu k několikaletým trestům ve věznici na Borech a v uranových dolech v Jáchymově. Takto se z národních hrdinů obratem stali nepřátelé vlasti, zbavení práv, majetku i čestného občanství. Soudní proces měl být politickou propagandou, což se vlastně nesplnilo. Nejvyšší z trestů zněl na 15 let. Pobyt ve vězení mezi intelektuální elitou národa nevyvolává u sportovců jen špatné vzpomínky, ale přinesl jim také spoustu nových přátelství a životních zkušeností. „Vězení byla moje životní univerzita,“ prohlásil ve snímku Bubník. Po návratu z trestu se ke sportovní kariéře už nevrátili, jelikož by to znamenalo spolupráci s StB. Augustin Bubník se tedy vrátil k původnímu povolání řezníka a posléze dostal nabídku trénovat finskou reprezentaci a pak mužstvo Plzně.

Dokument žákům ukázal, jak fungoval totalitní režim, ve kterém jsou všechny projevy svobody krutě potlačovány a vyvolal u nich silné emoce.

Druhá část projektu proběhla 15. listopadu formou besedy s pamětníky oné doby, bývalými sportovci - gymnastkou Věrou Růžičkovou a cyklistou Františkem Jursou. Dvojici Brňáků doplnila naše paní starostka Iva Stafová, bývalá reprezentantka v cyklistice. Součástí bylo promítnutí ukázky z dokumentu ,,Zlato pro Elišku.“ Zmiňovaní žákům přiblížili výhody, ale i úskalí sportování v totalitě. Zazněly zde medailonky ze života obou sportovců. Věra Růžičková se od dětství věnovala gymnastice a jako náhradnice se dostala na OH 1948 do Londýna. Tragické okolnosti, nečekané úmrtí členky družstva Elišky Misákové na dětskou obrnu, umožnily Růžičkové reprezentovat Československo ve vítězném družstvu. Eliška, jako jediná sportovkyně na světě, získala zlatou medaili in memoriam. Zajímavostí také bylo, že za vítězství gymnastky obdržely gramorádia. V porovnání s dnešními odměnami za medailová umístění to dětem připadalo až komické. Brzy po návratu z Londýna vešel olympijský tým v zapomnění, jelikož jedna členka emigrovala do zahraničí. To všechno byly důsledky totalitního režimu. Od té doby se paní Růžičková věnovala nejdříve rodičovským povinnostem a poté až dosud trenérské činnosti v Sokolu Brno.

František Jursa, silniční a dráhový cyklista, dosáhl 5. místa ve stíhacím závodě družstev na LOH 1956 v Melbourne, dále několik titulů mistra republiky na dráze i silnici. Po ukončení aktivní sportovní činnosti také vychovával jako trenér mladou cyklistickou generaci, především v oddílu Dukla Brno. Pan Jursa povyprávěl žákům silné zážitky z několikaměsíční cesty z australského Melbourne, kterou absolvoval reprezentační tým cyklistů lodí a vlakem oklikou přes Sovětský svaz, jelikož vedoucí jejich výpravy měl obavy, aby sportovci neemigrovali. A ubytování ,,v pasti“ na sovětské lodi bylo dokonalou ochranou.

Po těchto výpovědích následovala sprcha různých otázek žáků směrem k našim hostům týkajících se zásahů režimu do sportu, dopingu, osobního života, péče státu o bývalé vrcholové sportovce apod.

Projekcí filmu ,,Postavení mimo hru“ a besedou s pamětníky, tedy autentickými zážitky, jsme podle ohlasů žáků jim velmi dobře dokázali přiblížit období komunismu, stále ještě živou historii.

       Mgr. Lenka Procházková

     

 

 


 

Koncert septeta MUSICA ANIMAE – 25. 10. 2013
Poslední školní den před podzimními prázdninami jsme si zpříjemnili zajímavým kulturním zážitkem. Zavítalo k nám sedmičlenné hudební uskupení MUSICA ANIMAE tvořené žesťovým kvintetem, klávesistkou a zpěvačkou. Hodinový koncert věnovaný populární (nonartificiální) hudbě 20. století přinesl řadu písní a skladeb v zajímavých, často netradičních transkripcích a aranžmá. Nutno dodat, že perfektně zvládnutá hudební čísla byla navíc doplněna kvalitním, kultivovaným mluveným slovem. Všichni posluchači tak pozvolna proplouvali plynule navazujícími hudebními ukázkami. Vystoupení zahájila ústřední melodie z filmu Hvězdné války, po níž jsme se již nechali unášet na vlnách černošské hudby. Slyšeli jsme tak spirituál Má zem, nadčasový ragtime Scotta Joplina The Entertainer Piano i pohodové Blues na cestu poslední pánů Suchého a Šlitra. Jazzu a jeho vlivu na další hudbu minulého století se vystupující věnovali i v další části programu. Zazněla například skladba z muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, písně Osvobozeného divadla Svítá a Nebe na zemi z pera Jaroslava Ježka, ale i celosvětově proslavená polka Jaromíra Vejvody Škoda lásky, která dokonce v roce 2000 zvítězila v anketě Hit století. Poté jsme se pomyslně ocitli ve druhé polovině 20. století – v éře rockandrollu, který jsme si připomněli písní z filmu Džungle před tabulí nebo českou verzí hitu Love Me Tender proslavenou Karlem Gottem pod názvem Pár havraních copánků. Na hudbu s americkými kořeny pak navázala ta evropská. Kdo by neznal liverpoolskou kapelu The Beatles a její zlatý song Yesterday nebo švédskou skupinu Abba s písní Mamma Mia! Závěrečný blok velmi zdařilého koncertu obstaraly další populární melodie. Fantoma opery A. Lloyda Webera střídal muzikál z pera Karla Svobody a Zdeňka Borovce Dracula či jazzrocková píseň z filmu Rocky. Hudebníci se s námi rozloučili skladbou z filmu Princ egyptský. Vystoupení septeta Muzika Anime, které se představilo ve složení Dagmar Osičková – sólový zpěv, Jarmila Čadeni – klávesy, zpěv, Zbyněk Bílek – trubka, zpěv, Václav Švaňhal – tuba, zpěv, Josef Kúřil – pozoun, zpěv, Radek Růžička – pozoun, zpěv a Jan Míchal – trubka, zobcová flétna, sólový zpěv a moderování pořadu, se neslo v příjemné, sluncem zalité podzimní atmosféře, k níž přispělo i ukázněné publikum složené z žáků a učitelů naší školy. Už se těšíme na další podobný kulturní zážitek!!!
        
      
Mgr. Pavel Fraj

 

        


 


 

Ekoden s Kometou
V pondělí 21. října 2013 se vybraní žáci Masarykovy základní školy zúčastnili projektu Ekoden s Kometou. Jednalo se o akci ekologického zaměření, kterou pořádal hokejový klub Kometa Brno, ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka a svým Fan Klubem. Celý projekt zaštiťoval biolog RNDr. Mojmír Vlašín. Organizátoři se soustředili na ochranu životního prostředí a třídění odpadu. Význam správného třídění a recyklace odpadů byl dětem nastíněn pořadateli v krátké úvodní besedě, která se odehrála v KAJOT ARÉNĚ. Po této přednášce se žáci, společně s hráči Komety Brno přesunuli do parku v okolí hradu Špilberk, kde rozdělení do skupin, sbírali odpadky do předem připravených pytlů. Bezpečnost hromadného přesunu více než sedmi set účastníků ve třiadvaceti družstvech zajišťovali příslušníci Městské policie města Brna. Policisté žáky také poučili i rizicích sběru odpadu a zběžně je instruovali, jakému odpadu se zcela vyhnout.

Samotný prostor, který děti vyčistily, byl rozdělen na jednotlivé úseky. Každý z těchto úseků byl do různé míry znečištěný, a proto se výsledky jednotlivých družstev výrazně lišily. Celkové množství nasbíraného a vytříděného odpadu se rovnal téměř 360 kilogramům.

Po skončení sběru odpadků se všichni účastníci přesunuli zpět do KAJOT ARÉNY, kde bylo vyhlášeno nejúspěšnější družstvo. Nejen tyto děti byly pak odměněny diplomy za absolvování akce. Po vyhlášení následovala zábava ve formě prohlídky „zákulisí“ stadionu nebo bruslení na ledové ploše. Tato možnost společně s příležitostí shlédnout trénink A týmu Komety byla žáky velmi kladně přijímána.

I přes drobné nedostatky ze strany organizátorů se akce snad vydařila, žákům se líbila a splnila svůj cíl – přiblížit dětem význam a možnost třídění odpadu.

     Mgr. Vratislav Lysoněk
 

        

 

     
 


 

Přírodovědný klokan
Ve středu 16. října se vybraní žáci z 8. a 9. ročníku zúčastnili Přírodovědného klokana. Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Každý soutěžící řeší jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž se vybírá jedna správná odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají žáci 40 minut čistého času. A jaké otázky se z oblasti zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie a matematiky například řešily?

1.Každý poledník má svůj místní čas. O kolik minut se bude lišit místní čas v Tokiu
(140° v. d.) oproti Manile (121° v. d.)?
(A) 12 (B) 19 (C) 152 (D) 84 (E) 76

2.Kolik kusů nemůžeme dostat při rozříznutí kruhového dortu čtyřmi rovinnými svislými řezy?
(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 11 (E) 12

3.Stegosaurus je:
(A) žijící plaz podobný varanovi
(B) vyhynulý veleještěr
(C) odborný název pro chameleona
(D) vyhynulý druhohorní obojživelník
(E) již vyhynulý savec žijící ve třetihorách

4. Papír má tvar pravoúhlého trojúhelníku, jehož strany mají délky 3, 4 a 5 cm. Přehneme tento papír tak, že vrchol C splyne s vrcholem B. Pak znovu přehneme papír tak, že bod A splyne s bodem B. Jaký tvar má papír, který dostaneme?

(A) čtverce (B) obdélníku (C) pětiúhelníku
(D) nepravidelného šestiúhelníku (E) žádná z možností

Nejlepšího výsledku na škole dosáhla Kateřina Selucká z osmého ročníku.
 

 


 

1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
V letošním roce si připomínáme významné 1 150. výročí příchodu bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Při této příležitosti byla organizována celá řada akcí, výstav a soutěží. Jedné z nich se zúčastnila i naše škola. Jednalo se o výtvarnou soutěž, kterou vyhlásil DSO Politaví. V hodinách výtvarné výchovy se žáci 5. až 8. ročníku s velkým nadšením pustili do práce a jejich úsilí rozhodně stálo zato. Z nepřeberného množství zdařilých výtvorů jsme ale museli vybrat jen pět nejlepších. Ani ostatní práce nepřijdou nazmar, můžeme si je prohlédnout ve vestibulu naší školy.
Určitě stojí za zmínku i dopis organizátora celé akce, pana Jaroslava Šimandla, který ve zkrácené podobě přikládáme.

Chci moc poděkovat všem školám, které zaslaly výtvarné práce žáků na akci Slavkovská iniciativa smíření, která se konala letos ve Velešovicích. Sešla se spousta krásných výkresů i trojrozměrných výtvorů. Všechny práce se společnou tematikou Cyril a Metoděj.
Nádhera. Vystavené práce budily pozornost po celou dobu trvání akce. Vybrat tři nejlepší práce bylo nad síly poroty, všechny práce byly výborné, všechny zaslouží odměnu.

Vedení některých škol požádalo o zapůjčení všech dětských výtvorů, požadují, aby se výstavka stala putovní. Jiné školy požádaly o možnost schůzky s představiteli církví a vedení DSO ŽlaP a uskutečnění krátké besedy na dané téma.
Oba požadavky jsme projednávali s možnými účastníky a myslíme, že jsou to požadavky oprávněné a z naší strany při troše dobré vůle i splnitelné.

Nezapomněli jsme ani na malou odměnu pro všechny účastníky. Dárky budeme rozdávat při objíždění a prezentaci výstavky.

A na závěr ještě přehled škol, které zaslaly výtvory svých žáků:
Heršpice, Hodějice, Holubice, Hrušky, Křižanovice, Křenovice, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Lovčičky, Otnice, Slavkov u Brna Komenského, Slavkov u Brna, Tyršova, ZUŠ Slavkov u Brna, Šaratice, Uhřice, Velešovice, Ždánice

     Jaroslav Šimandl, předseda DSO ŽlaP

 

        
 


 

Deváťáci v Hodoníně
Veletrh vzdělávání a exkurze v tepelné elektrárně byly cílem naší cesty do okresního města Hodonína. Na tuto cestu se pravidelně vydávají deváťáci naší školy již řadu let. My jsme nemohli, ani nechtěli tuto tradici porušit, a tak jsme 2. října vyrazili.
Nejdříve jsme navštívili tepelnou elektrárnu, kde jsme se dověděli spoustu zajímavostí od našeho průvodce pana Mazánka. Nikdo z nás určitě doposud nevěděl, že tato elektrárna je 3. největší elektrárnou na světě schopnou provozu na čistou biomasu. Roční spotřeba biomasy činí asi 210 000 t a hnědého uhlí téměř 250 000 t. S principem fungování tepelné elektrárny nás pan učitel Neužil seznámil již předem v hodinách fyziky a teď jsme měli možnost převést teorii do praxe. Prohlédli jsme si zde skládku biomasy a uhlí, spalovací kotel, rozvodnu elektřiny, která má ojedinělé umístění přímo v elektrárně. Zajímavé také byly dvě turbíny přeměňující energii tepelnou na energii kinetickou. Prohlídku jsme ukončili v řídící jednotce celé elektrárny. Během exkurze jsme měli možnost zhlédnout panorama Hodonína ze střechy budovy.
Další část výjezdu do okresního města patřila návštěvě Veletrhu vzdělávání, kde se prezentovaly střední školy a odborná učiliště z regionu. Zástupci jednotlivých škol spolu se svými studenty nám zde předvedli své výrobky, činnosti a podávali informace zájemcům. Každý si tu mohl přijít na své.
Plni dojmů, nových vědomostí a přehledu o regionálním školství jsme se v odpoledních hodinách vrátili do Ždánic.

     Michal Procházka, žák IX. B

        
 


 

Bioodpad není odpad

 

Ve dnech 18. a 19. září se na obou stupních naší školy uskutečnily besedy na téma "Bioodpad není odpad ", pořádané firmou EKOR. Besed se zúčastnili žáci všech ročníků. Proškolení lektoři poučili žáky o základním dělení odpadu na papír, plasty, sklo a v neposlední řadě bioodpad.

Hlavním cílem přednášek bylo seznámit žáky s významem a způsoby recyklace bioodpadu. Žáci dané téma poznávali nejenom prostřednictvím odborného výkladu, ale také vyplňováním pracovního listu, ti mladší pomocí aktivit a jiných zábavných činností.  Naučili se tak rozlišovat, co všechno patří do bioodpadu, dále základní terminologii a technologické postupy zpracování bioodpadu. Během besed byl kladen velký důraz na výsledný efekt recyklace, což je především menší znečištění životního prostředí a druhotné zpracování biologických materiálů. V závěru byli žáci vyzváni, aby " otestovali " také své rodiče a přiblížili jim téma zpracování bioodpadu.

 

       Mgr. Vratislav Lysoněk

 

 

        

 


 

Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2013 / 2014 se uskutečnilo v sále KD v pondělí 2. září. Zde bylo slavnostně přivítáno 27 prvňáčků, kteří obdrželi dárkovou tašku a pamětní list. Za drobné dárky patří poděkování paní starostce, paní Daně Schofrové, paní Oldřišce Urubkové a paním vychovatelkám ze školní družiny.
Nejen prvňáčky, ale všech 263 žáků školy a 20 pedagogů přivítali hosté- pan ředitel Markus, paní starostka Staffová, pan ředitel ZUŠ Procházka a paní Příkopová a popřáli mnoho zdaru a úspěchů ve stávajícím školním roce.

Dopoledne pak proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy národní školy za účasti dalších hostů.

     Mgr. Lenka Kopřivová

 

        

 


 

Sto let Měšťanské školy ve Ždánicích

Ve dnech 14. a 15. června 2013 proběhly oslavy 100 let Měšťanské školy ve Ždánicích. V pátek 14. 6. se uskutečnila otevřená výuka ve všech třídách školy. Zúčastnila se jí 91 rodičů a hostů, nejvíce ve 3. třídě – 20. Po oba dny byly v hlavních školních budovách vystaveny historické dokumenty týkající se ždánických škol a školáků. Součástí výstavy byly i práce současných žáků školy, které vytvořili v rámci dlouhodobého projektu „Ždánická škola očima dětí“. Každá třída si zvolila téma, které rozpracovala do samostatných výstupů a následně vystavila. Jenom pro ilustraci některá témata: „Historické budovy a významní rodáci Ždánic“, „Žákovský slang v dobách našich prababiček, babiček a maminek“, „Já a moji předci v naší škole“, „Škola a počítače“, „Kultura ve Ždánicích“ a další. Historické materiály (fotografie, vysvědčení, žákovské práce, učebnice, sešity, …..) nám zapůjčili občané ze Ždánic a okolních obcí. Nejstarším dokladem byla „Třídní kniha o návštěvě a prospěchu žáků čtvrté třídy II. oddělení pětitřídní školy obecné ve Ždánicích“ ze školního roku 1907/1908. Jako správce školy je zde podepsán Jakub Vrbas. Nejstarší vysvědčení pak pocházelo z 12. července 1911. Patřilo Cyrilu Blatnému, mělo název „Vysvědčení propouštěcí“ a vydala ho Správa veřejné školy obecné ve Ždánicích. Na vysvědčení jsou uvedeni Schönsgibl jako třídní učitel a správce školy Jakub Vrbas. Další dokumenty byly seřazeny chronologicky po desetiletích. Výstava se setkala se značným zájmem absolventů ždánické školy i hostů – byla jich téměř pětistovka.

V pátek se také uskutečnilo slavnostní shromáždění v sále KD Ždánice. Zde převzali pamětní listy významní absolventi školy, kteří se proslavili na poli vědy, kultury a ekonomiky. Byli to prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. z VUT Brno, doc. RNDr. Václav Bumba, CSc. z UP Olomouc, Ing. Antonín Chudý – Narex Ždánice, prof. Mgr. Jarmila Krátká – Janáčkovo divadlo Brno, Miloslav Maršálek – HaDivadlo Brno. V rámci slavnostního večera byl promítnut filmový dokument ze současné MZŠ Ždánice. RNDr. Vladimír Kotík představil svou knihu „Historie Měšťanské a základní školy ve Ždánicích“. Své vyprávění doplnil prezentací dobových fotografií.

Součástí oslav byla také dvě představení Školní akademie 2013, která dohromady navštívilo 550 diváků. Školní akademie se uskutečnila již po dvaadvacáté. Vystoupily na ní všechny třídy školy a téměř všichni žáci.

Své dojmy vyjádřili návštěvníci oslav pochvalou na místě nebo zápisem do návštěvních knih. Velice se nám líbilo uznání jedné z návštěvnic: „Vaše škola není žádná staletá babička, ale živá, vyšňořená nevěsta“.

     Mgr. František Markus, ředitel školy