Poslední společná fotografie...

 

 


 

Školní akademie

Letos jsme si za pomoci  několika osmáků a  dvou sedmáků připravili scénku ze známého filmu Škola základ života.  Děvčata z naší třídy spolu se Staňou Stodůlkou na závěr tradičně vystoupili s tanečním číslem. 

 

        

 

        

 


 

V úterý 7. května proběhl v celé škole projekt Ždánická škola očima dětí. Naše třída si zvolila téma Školní slang v dobách našich prababiček, babiček a maminek. Vyzpovídali jsme své rodinné příslušníky a zpracovali zjištěné informace do slovníčku.

        

 

        

 Školní výlet
Dva krásné májové dny (a že jich během měsíce května moc nebylo) jsme strávili v Praze. Během výletu jsme totiž poznávali krásy našeho hlavního města. Díky perfektnímu průvodci (pan učitel Fraj) jsme prošli velkou část Prahy a viděli všechno, co se za necelé dva dny dalo. Tímto panu učiteli děkujeme.
Z Prahy jsme si přivezli velmi netradiční dárky - nádherné obrázky z motýlích křídel, které jsme si vystavili ve třídě.


        

 

        

 

        

 Koncert
V úterý 30. dubna k nám do školy se svým vystoupením zavítala hudební skupina Rebel band. Jedná se o hudební sdružení, jehož cílem je přiblížit dětem hudbu poněkud netradičně. Uměleckým vedoucím kapely je písničkář Ziggy Horváth, který celý pořad uváděl. Tentokrát jsme nahlédli do světa hudby z úplně jiného úhlu, než jsme zvyklí, a moc se nám to líbilo.

 

        

 

  
 


 

Flora Olomouc
V pátek 26. dubna se někteří z nás vypravili spolu s osmáky na prodejní výstavu Flora Olomouc.


        
 


 

I v letošním roce se uskutečnil tradiční zápas v košíkové mezi naší třídou a učitelským sborem. Přestože nám všichni drželi palce a v úvodu zápasu jsme se dostali do vedení, učitelský sbor zůstal opět neporažen.
 

        

 

        

 


 

Poslední předvánoční školní den jsme strávili tradičně. Nejprve jsme si ve třídě rozdali dárečky a dary - ten opravdu největší dostala Dominika. Po bohaté nadílce jsme vyrazili do kulturního domu na velmi pěkný vánoční koncert. Z naší třídy vystoupil David Horňák a Petr Šprta.

 

        

 

        
 


 

Školou chodil Mikuláš

I po letošní návštěvě Mikuláše, andělů a čertů v naší třídě jsme zůstali v plném počtu. Kdovíjak by to však dopadlo, kdybychom neměli určité známosti na správných místech...

 

           

 

        

       

                       

      
 


 

Od baroka po dnešek

Příjemně strávenou hodinu plnou hudby si pro nás připravili členové žesťového kvarteta Klára, kteří 24. října opět navštívili naši školu. Tentokrát nás provedli dějinami hudby od baroka až do dnešní doby.


        
 


 

Scapinova šibalství

V úterý 23. 10. jsme se spolu se spolužáky z osmých a sedmých tříd vypravili do Mahenova divadla v Brně na představení Scapinova šibalství. Skvělá Moliérova komedie o vychytralém a výřečném sluhovi Scapinovi se nám velmi líbila a vůbec nám nepřipadalo, že od její premiéry uběhlo téměř 350 let.
 

        

 

     

 


 

V hodině výchovy k občanství jsme s paní učitelkou Procházkovou navštívili Městský úřad ve Ždánicích. Během besedy s panem tajemníkem R. Vrábelem, vedoucím stavebního odboru panem V. Slivkou a matrikářkou paní D. Kostihovou jsme se seznámili s organizací a činností jednotlivých odborů městského úřadu.
 

     

 


 

Od chvíle, kdy jsme poprvé usedli do školních lavic, uplynulo 8 let. Letos jsme už deváťáci...