V úterý 7.5.2013 proběhl u nás ve škole projektový den zaměřený na oslavu stého výročí MZŠ Ždánice.
V tomto projektu se naše třída zaměřila na významné osobnosti Ždánic, které svou prací nebo svým dílem ovlivnily i naši školu. Nejvýznamnější z nich je určitě Jakub Vrbas, který zde i učil.U dalších z nich šlo o podporu školy prostřednictvím různých darů / vycpanin nebo přírodnin/. Děti zpracovávaly pracovní list s těmito osobnostmi, stručně zapisovaly, čím byly významné a samotného Jakuba Vrbase ztvárnily několika výtvarnými technikami. Zde je pár fotografií z tohoto dne.
 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 


 

15.3. 2013 jsme navštívili v kině Panorama filmové představení s názvem "Čtyřlístek ve službách krále."

 

        

 
Vánoční besídka a koncert

V pátek 21. prosince jsme se viděli před zimními prázdninami naposled. Ve třídě proběhla vánoční besídka, na které jsme si společně popřáli ty nejkrásnější Vánoce a rozdali vánoční dárky. Také se našli žáci, kteří si pro nás připravili malý vánoční koncert. Hynek Svršek zahrál na klavír, Eliška Rosotová zazpívala, Terezka Holečková zahrála na flétnu a poslední koledu nám zazpívala ještě Klárka Kouřilová. Jejich vystoupení se nám moc líbilo a po zásluze jsme tyto žáky odměnili potleskem.

Poté jsme se odebrali do kulturního domu, kde si pro celou školu připravili žáci Základní umělecké školy ve Ždánicích vánoční koncert, který nás před těmito svátky příjemně naladil.

 

           

 

        

 


 

Mikulášský turnaj

V pátek 7.12. se i naši žáci zúčastnili Mikulášského turnaje v kopané. Chlapci naší třídy utvořili dvě družstva. Vznikla tak šestice, která si dala jméno"Lední medvědi" a šestice se jménem "Černé pumy". Letos jsme to měli náročnější v tom, že jsme hráli ve skupině s fotbalisty čtvrté třídy. Hráli jsme ale o pohár, tak bylo o co usilovat. Obě družstva bojovala jako opravdoví medvědi a pumy a výsledek se dostavil. Lední medvědi se dostali až do finále a nakonec skončili na krásném 2. místě. Černé pumy se umístily

na 4. místě. Blahopřejeme a děkujeme všem našim fotbalistům.

 

        

 


 

Čertí škola

Ve středu 5. prosince proběhl na 1. stupni ZŠ projekt "Čertí škola". Tento den nepřišel do školy "ani jediný žák". Škola byla plná čertů a andělů. Čertí téma prolínalo všemi učebními předměty a dokonce nás přišel navštívit i Mikuláš, který nás obdaroval sladkostmi. Z tohoto dne máme spoustu dalších zážitků. Čertík Vojtíšek přinesl ostatním čertům a andělům do školy čertí placky, které byly vynikající. Naučili jsme se čertí písničku, počítali jsme čertí příklady a nakonec jsme si  čerta i vyrobili.

Zde je důkaz přítomnosti zmiňovaných bytostí na naší škole a pokud budete pozorní, najdete tam všechny čerty a anděly z naší třídy.

 

        

 

        

 

           

 

           

 

           

 

        

    


 

Beseda s opravdovým spisovatelem

Dne 27. listopadu poctil naši školu svou návštěvou spisovatel Jan Opatřil, který píše knížky pro děti i dospělé. Přijel k nám, aby nám představil ty pro děti. Jednalo se o řadu s hlavním hrdinou kapříkem Metlíkem a jeho přátelích. Pan spisovatel nám z nich osobně přečetl pár poutavých úryvků a ochotně odpověděl na všechny dotazy žáků. Beseda byla velmi pěkná, zajímavá a inspirativní. 

 

      

 


 

Bacily

V jiné hodině výtvarné výchovy jsme si pohráli s myšlenkou, jak může vypadat takový bacil, který útočí na naše zdraví. Že bude ošklivý, na tom jsme se všichni shodli. Použili jsme metodu rozfoukávání tuše, kterou jsme v závěru vylepšili dokreslováním různých detailů. Myslím, že výsledek stojí za to. Zde je ukázka těch nejnebezpečnějších z nich.

 

        

 

        

 

       

 


 

Miska s jablky

A protože máme rádi jablíčka, která jsou plná vitaminů, pokusili jsme se je ztvárnit trošku jinak.

 

     

 

    

 


 

Osobní erby
Jedním z úkolů třídnické hodiny bylo pomocí šesti menších obrázků vytvořit svůj osobní erb, který vypovídá o každém žákovi to podstatné. Každé pole mělo vyjádřit nějaký pocit - např. nejdůležitější okamžik v životě, nejšťastnější okamžik, něco, co umí žák velmi dobře, v čem by se chtěl ještě zdokonalit nebo čím by chtěl v životě být. Úkolu se děti zhostily velmi dobře, erby byly pečlivě zpracované a zde je malá ukázka toho, jak se jim to povedlo.

 

     


     

  


 

Ve čtvrtek 8.11. jsme naše třída společně s 2. třídou navštívili planetárium v Brně.Vzdělávací pořad pro 1. stupeň základní školy měl název "Poznej svůj vesmír".
Žáci měli možnost seznámit se s podobou planety Země a jejím místem ve Sluneční soustavě. Při virtuální prohlídce navštívili také Měsíc a ostatní planety. Nechyběla ani komentovaná procházka noční oblohou s popisem nejnápadnějších hvězd a souhvězdí.

 

        

 

        

 


 

Třídní kuchařka

A nezůstalo jen u jedné knížky. Vyrobili jsme společně ještě jednu, ale z jiného soudku.
V rámci slohového výcviku jsme popisovali postup práce při přípravě palačinek a napadlo nás, že každý sepíše jeden oblíbený recept na nedělní zákusek a že je svážeme do knihy. V případě zájmu ofotíme jakýkoliv recept k vyzkoušení. Už dva recepty z naší kuchařky takto putovaly do ostatních domácností a doufáme, že se povedly a že chutnaly.

           

 

        

 


 

Kniha - "Naše obce"

V hodinách prvouky jsme si letos hodně povídali o naší obci, její historii, zajímavých místech a historických památkách. Ve výtvarné výchově jsme pokusili nakreslit a vymalovat znak Ždánic.
Jelikož do naší třídy chodí děti ze čtyř obcí, každý dostal za úkol vypracovat malý projekt o své obci a jejích zajímavostech. Po vypracování tohoto úkolu jsme společně dostali nápad svázat tyto listy do knihy. A toto je výsledek. Kniha obsahuje spoustu zajímavých informací nejen o Ždánicích, ale také o Lovčicích, Archlebově nebo Bukovanech.
 

           

 

           

 

 


 

Podzim našima očima - ukázky práce žáků
Podzimní strom
 

           

 

  

 


 

Podzim našima očima - ukázky práce žáků
Podzimní deštníky
 

  

 


 

A v pondělí 22. 10. jsme se vydali do kina Panorama v Kyjově už podruhé,
abychom viděli ve 3D film Madagaskar 3.

 

  

 


 

Ve čtvrtek 27.9. jsme navštívili filmové představení 3D s názvem „Doba ledová“ v kině Panorama - Kyjov.
A takto nám to slušelo s brýlemi.

 

     

 


 

V souvislosti s probíraným učivem prvouky o naší obci, kde jsme se seznámili s pojmy jako plánek, mapa a model, jsme se pustili do výroby modelu okolí naší školy. Pracovali jsme ve skupinách a zde jsou výsledky našeho snažení.

 

        

 

              

 

 


 

Zážitky z prázdnin

Letošní prázdniny byly podle vyprávění žáků krásné, bohaté na zážitky, pestré jako tito motýli a hlavně krátké. Prostřednictvím stručných hesel vepisovaných do jejich křídel žáci vyjádřili své prázdninové pocity a zážitky.
 

        

 


 

Začátek školního roku 2012/2013

III. třída
V letošním školním roce se nás sešlo ve třídě 32 žáků – 17 chlapců a 15 děvčat.
Však jsme se na společnou fotografii málem všichni nevešli.
Jsme zase o rok starší a plni očekávání, co nám nový školní rok přinese.