Poslední letošní oslava narozenin v naší třídě patřila Denisce H.
Martinka a Deniska H. získaly  knihu za svou pilnou práci  a skvělé výsledky ve škole.
Lucinka dostala knihu za svou snahu a píli.
Eliška byla oceněna za své pěvecké výsledky v soutěžích.
Všem dětem přeji nádherné prázdniny plné sluníčka,  nová  zajímavá  poznání a co nejvíce zážitků při čtení knih. Rodičům děkuji za spolupráci.
    Vaše p. uč. Isabela Klečková

 

        
 


 

Soutěž Enapa
Naše třída se zúčastnila soutěže ždánického Enapa. Děti nakreslily obrázek klokana Ríši a odměnou jim byla sladkost s malou hračkou, kterou si každé dítě osobně vyzvedlo v místním Enapu .Chválím zvláště povedené  obrázky Denisku D. a  Martinku

 

  
 Čtení s porozuměním
Vítězem soutěže Čteme s porozuměním  s velkým předstihem zvítězil Filípek. Dokázal odpovědět na každou i záludnou otázku, která byla v průběžných kontrolních testech. Gratuluji a chválím!

 


 Návrh školy
Děti navrhovaly barvu nové  fasády pro rekonstrukci naší školy. Soutěž byla vyhodnocena a odměněna paní starostkou. Ta předala odměnu Matýskovi, který se umístil  v soutěži jako jediný z naší třídy. Gratuluji a chválím!

 


 


 

Dne 13. a 15. 6. proběhla tradiční školní akademie. Naše třída vystoupila s taneční sestavou na písničku ,,Hvězdy".
Myslím, že se tanec všem líbil. Chválím všechny děti za snahu při nacvičování a na vystoupeních.
Děkuji paní Hovězákové a Klimkové za ochotu a velkou pomoc se zkrášlením všech děvčat. Obě maminky nádherně nalíčily  děvčata na všechna vystoupení.

 

        

 

        
 


 

Povídaní a prohlídka holubů a holoubat u Veselých
Dne 7.6. jsme s radostí přijali pozvání k Veselým na Zámeckou na povídání o holubech. Pan Alexandr Veselý nám o holubech a holoubátkách řekl mnoho zajímavého, ukázal nám mnoho druhů holubů, které chová. Paní Veselá nám připravila pohoštění se spoustou dobrot a na závěr si děti zasportovaly na zahradě na trampolíně, houpačce a klouzačce. Dětem se návštěva  moc líbila a  Veselým ještě jednou děkujeme!

 

        

 

        
 


 

Výlet
Dne 29.5. jsme se vydali na výlet na Macochu. Nejenže jsme si prohlédli jeskyně, ale také jsme se svezli na lodičkách, lanovkou a vláčkem. Viděli jsme toho opravdu hodně, Se spoustou zážitků a nakoupených suvenýrů jsme se vraceli. Na zpáteční cestě jsme si  ve Vyškově v leteckém muzeu udělali  zastávku,abychom se ještě něco zajímavého dověděli. Výlet se všem líbil a navíc na nás svítilo sluníčko!

 

        

 

        

 


 


 

 

Výstava ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích ,,Škola základ života"
Dne 31. 5. jsme navštívili muzeum, kde je ke 100. výročí založení naší školy uspořádaná výstava. Děti si tedy vyzkoušely jak se sedí ve starých lavicích s kalamáři, jak se klečí a hrachu,  jak se píše na břidlicových  tabulkách, viděly jak asi vypadala taková třída před sto lety. Napsaly  si  krasopisem  stará písmena  a prohlédly si některé staré knihy a pomůcky.  Výstava se všem moc líbila.

 

        

 

        
 


 

Škola má narozeniny
Dne 7.5. proběhl celoškolní projekt k 100. výročí založení Masarykovy základní školy.
Druháci slavili narozeniny školy po svém. Zazpívali škole písničku, krásně napsali a přečetli přáníčka, sfoukli svíčky na narozeninovém dortu.Povyprávěli jsme si jak to asi vypadalo ve škole před 100 lety. Děti sepsaly hlavní rozdíly mezi školou dnes a v minulosti. Dětem se projektový den moc líbil.
Práce žáků z projektu budou vystaveny 13. 6. - 15. 6. při oslavách školy.

 

        

 

        

 

  
 


 

Čtenářský deník
V další etapě čtení knih a zapisování do čtenářského deníku zvítězila Deniska D., Deniska H. a Martinka.
Absolutní vítězka v tomto školním roce je Deniska H. se svými 19 přečtenými a zapsanými knížkami. Chválím Denisku H. za krásný čtenářský deník a za její píli. Pochvala ovšem patří všem dětem za jejich čtení a psaní do čtenářských deníků. Všichni jste mi udělali velkou radost. Vaše p.uč.

 

        
 


 

Jaro v naší třídě
 

        

 


 

Dne 30.dubna jsme se v pořadu Ziggyho Horvátha v pořadu ,,Vytvoř si svůj hit" dověděli jak se skládá písnička. Děti si zazpívaly,zatancovaly a zasoutěžily. Všem se koncert líbil.

 

       

 

  

 


 

Plavání
Dne 18.dubna žáci druhé třídy zahájili výcvikový kurz plavání na bazénu v Bučovicích.
Přeji všem,aby se naučili plavat a pobyt v vodě jim přinášel radost a prima zážitky!

 

        

 

        
 Matematický  Klokánek

Tak jako ve všech třídách  v naší republice  i v naší třídě řešili žáci logické matematické úlohy v soutěži Klokánek - v nejmladší kategorii Cvrček. Chválím všechny děti za snahu při práci. Zvláště gratuluji těm nejúspěšnějším řešitelům třídy, kteří získali diplom a malou odměnu.
1. místo (65bodů) Kubík, 2. místo (56bodů) Kateřinka, 3. místo (51 bodů) Oliver a 4. místo (46 bodů) Šárka.
 Jen tak dále! Chválím!

 

 


 

Dne 7.3. jsme navštívili místní knihovnu, kde si pro nás paní Wolfová připravila povídání o Josefu Čapkovi a jeho pejskovi a kočičce. Tuto knihu jsme spolu s Honzíkovou cestou přečetli ve škole jako mimočítankovou četbu. Děkujeme paní Wolfové za besedu.


        

 

        

 


 

Pracovní činnosti
Dne 8.3. si děvčata přinesla z domu zdravé potraviny a připravila a krásně nazdobila sobě i klukům chutnou svačinku. Naše naklíčené fazolky mungo připravila děvčata na ochutnání do všech tříd.


        

 

        

 


 

Zdravíčko
Dne 6.3. jsme navštívili ždánický obchod se zdravými potravinami Violka.Tady jsme vyslechli zajímavé povídání o tom,co má člověk jíst, aby se udržel ve zdravé kondici,prohédli jsme si potraviny a ochutnali připravené pohoštění. Děkujeme majitelům Violky.
Koupili jsme si do třídy fazolky mungo,které jsme nechali naklíčit, jsou totiž bohatým zdrojem vitaminů a energie a nyní zpestřením našich svačinek.

 

        

 


 

Čtenářský deník
Druháci nejen plynule čtou, ale stále procvičují i porozumění přečteného. K tomu by jim měl pomoci i Čtenářský deník, který si začali psát a kreslit. Všem patří velká pochvala za krásné deníky. Velmi chválím nejpilnější čtenářky s nejvíce přečtenými knihami - Denisku H., Martinku a Simonku.

 

        

 


 

Zdravá svačinka z řeřichy
V zimě naše tělo potřebuje více vitaminu, tak jsme si sami  vypěstovali ve třídě řeřichu. Děvčata připravila svačinku, na které si všichni pochutnali. Děti ochutnaly a zjistily, že řeřicha je dobrá a zdravá.

 

        
 


 

Dne 24 .2. jsme zhlédli v brněnském divadle Radost představení Tři čuníci nezbedníci.
Pohádka se dětem velmi líbila.

 

        
 


 

Dne 4. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
Chválím Elišku, Denisku, Filípka a Matýska za pěknou reprezentaci naší třídy.
Gratuluji Elišce k získání 3. místa v kategorii mladších žáků.

 

        

 

     

 Tělesná výchova
v přírodě na zdravém a mrazivém vzduchu. Bobování se moc vydařilo!

 

     
 


 

Referáty - čteme s porozuměním
I když všechny děti v naší třídě čtou pěkně a plynule, je to pro nás málo a nestačí nám to. Proto  trénujeme a pracujeme na složitější disciplíně a sice na čtení s porozuměním. Děti čtou své první knihy. Přinášejí knihy, které si samy vyberou do školy spolu s vypracovaným referátovým listem a pak samostatně prezentují své práce, povídají o knize, čtou z ní ukázku a odpovídají na dotazy spolužáků.  Snaží se nadchnout ostatní pro přečtení knihy. Myslím, že tento způsob práce může vést k vyšší kvalitě čtení. Vždyť čtení je hlavní nástroj poznání a vědění.

 

        


 


 

Slohová práce ,,Moje oblíbená plyšová hračka". Děti si přinesly do školy své oblíbené plyšáčky a prezentovaly své slohové práce. Všem se moc podařily. Všechny moc chválím!!!!

 

        

 

        


 


 

Dne 21.12. vánoční třídní besídka s dárečky a koledami. Koncert ZUŠ Ždánice.

 

        

 


 

Vycházka a pozorování zimní přírody

Tělesná výchova na zasněženém kopci ve Ždánicích měla mnohem větší úspěch u dětí než cvičení v tělocvičně.

 

        

 

        
 


 

Dne 7.12. se konal Mikulášský turnaj v kopané. Naše třída získala 1.místo v mladší kategorii. Chválím všechny fotbalisty: Adama, Filipa, Davida M., Davida S., Honzu, Jakuba, Tobiáše a Šimona!

 

        

 Dne 5. 12. se uskutečnil projekt Čertí škola. Dokonce nás navštívil a obdaroval sám Mikuláš, andělé a čerti.
Dětem se takový den ve škole moc líbil.

 

        

 

        
 


 

Dne 27.11. jsme navštívili besedu a autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem, který nám představil své dvě knihy Dobrodružství kapříka Metlíka I a II.

 

        

 


 

Dne 8.11. jsme navštívili brněnskou hvězdárnu a zhlédli výukový program o vesmíru. Děti byly plné nových informací a zážitků a už se těší na novou návštěvu planetária.


        

 

  

 


 

Dne 24. 10. jsme vyslechli výchovný koncert ,,Jak šla písnička do světa".
 

        


 

Dne 22.10. jsme navštívili kino Panorama v Kyjově a zhlédli film ,,Madagaskar 3 "
 

        


 

Obědváme v naší nové krásné jídelně.
 

        

 

  

 


 

V tělesné výchově děti obzvláště rády cvičí s gymbaly.
 

     


 

Krasopisně píšeme, pracujeme na interaktivní tabuli, ve výtvarné výchově vytváříme pěkné obrázky
Navštívili jsme prodejní výstavu knih, která proběhla ve škole.
 

        

 

  

 


 

Výuka v naší třídě. Pracujeme ve skupinách. Každý den pečlivě sledujeme a zapisujeme počasí.
 

        

 

          

 


 

Dne 27. 9. Jsme zhlédli v kině Panorama v Kyjově film 3 D ,,Doba ledová 4 ".
        

 


 

Dne 3. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku v Domě kultury ve Ždánicích. Přivítali jsme mezi sebou novou žákyni Denisku. Věřím,že se ji s námi bude líbit. Další dny už probíhaly a probíhají v naší nové 2. třídě.
Přeji všem druhákům hodně radosti ze všech nových vědomostí a dovedností, které se ve škole naučí.


                                                                                         Vaše p. uč. Isabela Klečková