Archiv - šk.rok 2011/2012
 

Akce tříd:

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. A třída 5. B třída 6. A třída
6. B třída 7. A třída 7. B třída 8. třída 9. třída Školní družina  


Akce školního roku:

 

Mezinárodní seminář TAKTIK

 

Naše škola se letos poprvé zapojila do mezinárodního semináře Taktik. Jednalo se matematickou soutěž plnou zajímavých ale také obtížných úkolů. Soutěž probíhala ve čtyřech kolech. V každém kole děti řešily osm úkolů. Tyto úkoly řešily doma a poté přinesly do školy. Ty se pak společně odeslaly organizátorům soutěže. V dalším kole děti kromě zadání také obdržely řešení úkolů z předchozího kola. Děti se díky této soutěži mohly zdokonalit v řešení různých rébusů, sudoku a jiných matematických kvízů. Do soutěže se přihlásily dvě děti ze třetí třídy Dominik Halas a Valerie Kopečná, dvě děti ze čtvrté třídy Marek Švábík a Klára Pavková a z páté třídy to byl jeden tým tří žáků: Patrik Gunár, Martin Pokluda a Ondřej Sůkop. V této soutěži ve své kategorii obsadil krásné první místo Marek Švábík ze 4. třídy. Všem soutěžícím blahopřeji k pěkným výsledkům.
D. Horňáková

 

 

 

21. školní akademie

 

Sólové zpěvy, taneční vystoupení, pohádky v netradiční podobě, televizní pořady, recitace. Toto vše bylo k vidění na 21. školní akademii, která se uskutečnila 18. května. Žáci a jejich učitelé odvedli obrovský kus práce, vynaložené úsilí bylo odměněno velkým potleskem početného publika v sále KD. Celý pořad moderovala sympatická trojice –Adéla Konečná a Veronika Chovancová z deváté třídy a Marek Švábík ze čtvrté třídy.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Okresní kolo zahrádkářské soutěže

 

Naše škola již pátým rokem poskytuje prostory pro uspořádání okresního kola soutěže Mladý zahrádkář. Soutěž je rozdělena na teoretickou část a praktickou- poznávání semen zelenin a květin, plevelů, bylinek, okrasných stromů a keřů, ale i ovocných dřevin. Díky paní učitelce Zajdákové se daří udržet zájem mladých lidí o zahrádkaření a o vylepšování životního prostředí. V soutěži se utkali žáci ve dvou kategoriích. Jiřina Horáková, vítězka starší kategorie, a Kateřina Selucká, vítězka mladší kategorie, budou naši školu i náš okres reprezentovat 24. -25. června v národním kole v Klatovech . Pořádající organizací soutěže je Územní sdružení ČZS Hodonín, který podpořil tuto soutěž zakoupením krásných květinových odměn.

 

 

  

 

  

 

 

Den Země - 1. stupeň

 

V pondělí 30. 4. 2012 se na naší škole uskutečnil projekt ke Dni Země.
Na 1.stupni nás inspiroval příběh ostrova Krakatau, který se nachází v Sundském průlivu mezi ostrovy Jávou a Sumatrou v Indonésii. Tento ostrov se třemi vulkanickými vrcholy vznikl vulkanickou činností před 10 000lety a až do roku 1883 byly svahy ostrova pokryty tropickými džunglemi, které obývala pestrá zvířena. V roce 1883 se mohutný vulkán probudil a téměř celý ostrov zmizel pod mořskou hladinou. Trvalo asi 30 -50 let, než se na Krakatau vrátil opět život……
Děti se seznámily s celým příběhem ostrova Krakatau – shlédly statický film na interaktivní tabuli a na základě informací potom samy příběh doplňovaly slovy a vybarvovaly obrázky v pracovních listech.
Děti z druhé třídy se zaměřily na téma ,,Semínko“. Cílem bylo ukázat dětem rozmanitost semen a plodů v přírodě, společně odhalovat taktiky jejich šíření a upozornit na zázrak života skrytý v obyčejném semínku. Žáci pracovali ve skupinkách, tvořili semínkové ornamenty a chystali hostinu v podobě namazaného chleba a ornamentů z měkkých semínek. Nakonec děti využily zbytek semen k výrobě ozdobné sklenice plněné vrstvami barevných semínek.
Děti z 1.,3. a 4.tř. se zabývaly tématem ,,Sopky“ , kde bylo hlavním cílem rozvíjení vědomostí o této problematice. Vyprávěli jsme si o tom, jak sopka vzniká, co dělá, jaká může být, kde ve světě jsou sopky – děti vytvořily pojmovou mapu a pracovaly s ní. Děti v 1.třídě si dokonce vyzkoušely zvuk mohutného vulkánu s hudebními nástroji .
Jelikož bylo krásné počasí, umožnilo nám vyzkoušet experiment na školní zahradě s nápojem Coca Cola Light a bonbonem Mentos, při kterém došlo k chemické reakci připomínající velmi silnou erupci vulkánu. Vyvrcholením projektu byla vlastní vyrobená sopka ze slaného těsta, které si děti přinesly připravené z domu – tímto děkujeme také rodičům za podporu a pomoc při uskutečnění našeho projektu.
Myslím si, že se projektový den všem určitě líbil, děti byly spokojené a i když si vlastně celé dopoledne hrály a tvořily, dozvěděly se spoustu nových a zajímavých informací.
Za kolektiv 1.stupně MZŠ Pavlína Netopilová

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Oslava Dne Země v MZŠ

 

Den Země je den věnovaný Zemi a ekologicky smýšlející lidé si ho každoročně připomínají 22. dubna. Jde o svátek upozorňující veřejnost na dopady ničení životního prostředí. Do projektů věnovaným Dnu Země se pravidelně zapojuje i naše škola.
V pondělí 30. dubna 2012 proběhl projektový den na téma Obratlovci, který zastřešovala 9. třída pod vedením paní učitelky Zajdákové. Žáci II. stupně se vypravili do zámeckého parku, kde pro ně bylo připraveno 5 stanovišť- 5 skupin, které se věnovaly vývojovým stupňům obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci).
Jednotlivé třídy se střídaly na různých stanovištích a shromažďovaly informace pozorným posloucháním a zapisováním poznámek. U skupiny ryb se dozvěděli spoustu zajímavostí z vodní říše, mohli si zahrát i hru v chytání ryb. Na stanovišti zabývajícím se obojživelníky žáci viděli názornou ukázku v podobě živých exemplářů, poznávali jejich různé druhy a mohli si zkusit popsat vnitřní orgány žab. Zásady první pomoci při uštknutí hadem si žáci osvojili v části věnované plazům a stejně jako na jiných stanovištích si zahráli tematicky zaměřenou hru. Při čtvrté zastávce našeho putování jsme zakotvili v říši ptactva, poznávali její jednotlivé druhy a čeledi a současně jsme se pobavili hrou. Celé naše putování vývojovou řadou obratlovců bylo zakončeno tématem savci, kde žáci zhlédli prezentaci připravenou na počítači, doplněnou o ukázku živého králíka a morčete.
V průběhu celého projektového dopoledne žáci soutěžili v různých hrách a kvízech, plnili rozličné úkoly, za něž byli ti nejlepší odměněni drobnými cenami.
Další část Dne Země již probíhala ve školní budově, kde každá třída zpracovávala jedno z dříve vylosovaných témat. Vytvořené výstupy byly následně prezentovány ve společných prostorách školy.
Velkou zásluhu na tomto netradičním dni má především paní učitelka Jaroslava Zajdáková spolu s žáky 9. třídy, a i díky počasí, které nám opravdu přálo, se tento den vydařil a každý z nás si alespoň na chvíli uvědomil jedinečnost, důležitost a nezbytnost všech živočišných druhů pro další život na naší planetě.

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Dějepisná exkurze

 

Dne 19. 4. 2012 jsme se společně se 7.A, paní učitelkou Komárkovou a panem učitelem Frajem vydali na dlouho slibovanou dějepisnou exkurzi. Našimi cíli byly skanzen v Modré, bazilika ve Velehradě a hrad Buchlov.
Jako první jsme navštívili archeoskanzen Modrá, jenž se nachází na území bývalého starého slovanského hradiště. Dozvěděli jsme se tu mnoho nového a zajímavého o osídlení našeho území, způsobu tehdejšího života, o tom, jak se žilo v dávných dobách bez moderní techniky. Nejvíce nás zaujaly repliky staroslovanských obydlí, škola Konstantina a Metoděje a všudypřítomná volně pobíhající zvířata.
Naše cesta pokračovala do nedalekého Velehradu. Bazilika byla sice v částečné rekonstrukci, ale i tak jsme obdivovali její krásně malovaný strop a další výzdobu.
Po zhlédnutí Velehradu nás autobus dovezl na hrad Buchlov. Jeho mohutné hradby nás velmi uchvátily. Vždyť jim odolali i husité! Poté jsme si prohlédli vnitřní prostory hradu, seznámili se s jeho historií a na závěr prohlídky jsme vystoupili až na vrchol věže. Přestože foukal vítr, byl to jedinečný zážitek. Dívali jsme se do dálek a kochali se krásnou přírodou.
Po prohlídce hradu jsme naskákali do autobusu a s úsměvem ve tváři a s novými poznatky jsme se vraceli domů.
žáci 7.B

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Coca Cola Cup - školský pohár

 

Dne 12. 4. 2012 se na hřišti ve Ždánicích odehrálo fotbalové utkání kvalifikační skupiny Coca Cola Cupu za účasti družstev MŠ a ZŠ Žarošice, ZŠ Dambořice a MZŠ Ždánice. První utkání odehráli domácí proti Dambořicím 1:2. Gól za domácí vstřelil Jan Čadílek z 6. B. Ve druhém zápasu se utkali opět domácí žáci s týmem Žarošice, kterému podlehli 0:4. V posledním utkání se střetli Dambořice a Žarošice, což rozhodlo o postupujícím do dalších bojů, i když výsledek utkání skončil remízou 1:1. Díky lepšímu skóre postupují žáci Žarošic. Naši žáci nepodali nejhorší výkon a z hlediska věkového složení družstva bereme tento rok jako přípravu na nadcházející ročník, kde bychom chtěli uspět.

 

 

  

 

 

 

 

Velikonoční kouzlení v Brně

 

Krátce před Velikonocemi se žáci z 1. – 4.třídy naší školy zúčastnili tvořivého výukového programu v brněnském ekologickém centru Rozmarýnek. Zopakovali si historii vzniku velikonočních svátků formou obrázkové osnovy, zkusili si tradiční lidové zvyky v domácnosti i v zahradě – pekli pravé velikonoční jidáše z kynutého těsta, vyráběli ze skořápek vajíček velikonoční květináček a upletli si pomlázku z proutků.
Jelikož bylo krásné jarní počasí, většinu dne děti strávily venku na sluníčku a bylo jim fajn.
Za 1.stupeň MZŠ Mgr. Pavlína Netopilová

 

  

 

  

 

 

 

 

Zájezd do divadla Radost v Brně

 

V pátek 30. 3. 2012 se uskutečnil zájezd do divadla Radost v Brně. Děti z 1.stupně naší základní školy tak mohly shlédnout večerní představení s názvem Rychlé šípy aneb Kam se poděli gentlemani?
Jaroslava Foglara – legendu české literatury pro děti a mládež určitě nemusím představovat, neboť ho všichni určitě dobře znají. Jevištní příběh o proslulé pětici – Mirkovi Dušínovi, Jarkovi Metelkovi, Jindrovi Hojerovi, Červenáčkovi a Rychlonožkovi – i jejich soupeřích Štětináčovi a Dlouhém Bidle byl napínavý, dramatický, ale hlavně velmi zábavný. ,,Vzornost a ušlechtilost“ těchto hrdinů byla, jak už je tradicí v divadle Radost, tak trochu nadsazena, to ale rozhodně nesměřovalo k zesměšňování kladných vlastností. Celé představení bylo umocněno tím, že diváci byli vtaženi do děje a mohli tak pomoci správné partě v bitce proti jejich soupeřům.
Kdo ještě neměl možnost toto skvělé divadelní zpracování vidět, vřele doporučuji, rozesměje vás opravdu od začátku až do konce.
Za 1.stupeň MZŠ Mgr. Pavlína Netopilová

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

LVK – Paprsek 18.3. – 23.3.2012

 

Letošní termín LVK byl stanoven na 18.3 – 23.3. 2012. Celkem se ho zúčastnilo 22 žáků.
Od školy jsme odjížděli vzhůru k „Paprsku“ :-)).
Nesmíme opomenout i druhou polovinu letošního kurzu a tu tvořili žáci ze základní školy Mokrá samozřejmě se svými instruktory. Celkem brzo všichni našli společnou řeč a při dostatku sněhu mohlo proběhnout vše dle plánu. Tento kurz je hodnocen jak po stránce chování žáků, ale i jejich lyžařských pokroků značně vysoko a také jim patří dík za snahu a nadšení.

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Matematický klokan

 

V pátek 16. března zasedlo do lavic 103 soutěžících od 2.do9.ročníku, aby změřili své síly v soutěži Matematický klokan. Tato mezinárodní soutěž vznikla v Austrálii kolem roku 1980 a dnes se jí účastní přes 2 miliony počtářů ze 30 zemí našeho kontinentu. Smyslem soutěže je také vyhledávat a rozvíjet matematické talenty. Matematický klokan zůstává nadále oblíbenou soutěží našich žáků, o čemž svědčí i každoročně vyšší účast soutěžících. A jak se dařilo našim počtářům?

 

 

 

 

Utkání hvězd

 

Další tradicí na naší škole se stal basketbalový zápas žáci proti učitelům. Letos,23.2., to byl již šestý ročník této soutěže. Za žáky nastoupil tým deváťáků posílený o dva hráče z osmého ročníku.
Těsně před zápasem si oba týmy domlouvaly předem zvolenou taktiku a ve 14 hodin 10 minut očekávaný zápas, který pískal pan ředitel, začal. I přes hlasité povzbuzování fanoušků tým žáků v první čtvrtině prohrál 10:0. V další části byla hra velmi vyrovnaná a druhá čtvrtina skončila 21 :21. V poslední čtvrtině již žáci vedli 39 : 38, ale ke konci už jim došly síly a učitelé je zdolali 41 :48. I přes velké snažení žáků drží učitelé svoji neporazitelnost,ale doufáme, že se to v příštím roce změní.
Jako každý rok, tak i letos se sázelo o nejpřesnější výsledek utkání. Odhadnul ho Martin Duroň ze 7.A.
Za družstvo žáků: Marek Horňák, Tomáš Komárek

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Na kole dětem

 

Nadační fond Na kole dětem pořádá letos již 3. ročník cyklotour napříč městy České republiky. Cílem mezinárodního projektu je podpora onkologicky nemocných pacientů. Záštitu nad celou akcí převzal Josef Zimovčák, mistr světa v jízdě na vysokém kole, na kterém pokořil trojici nejslavnějších cyklistických závodů.
Tato významná osobnost navštívila 28.února 2012 i naši školu. Na úvod žákům pan Zimovčák objasnil smysl tohoto projektu. Celá beseda probíhala v duchu podpory dětem, které se po těžké nemoci adaptují do běžného života. Zároveň pan Zimovčák upozornil na důležitost stanovení si určitých životních cílů a k tomu velmi vhodně využíval prožitkových aktivit, do kterých se zapojili žáci z různých ročníků. Mimo jiné měli možnost si vyzkoušet jízdu na vysokém kole za jeho asistence. V rámci besedy žáci přispěli finanční částkou 7380 Kč na podporu tohoto projektu. Přestože atmosféra besedy byla velmi družná, všichni jsme si uvědomovali hloubku základní myšlenky zmíněné charitativní akce. Závěrem pan ředitel František Markus obdržel z rukou propagátora projektu tričko s logem Na kole dětem- On bike for children a certifikát o zařazení naší školy do tohoto projektu.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Soutěž mladých recitátorů

 

Soutěž mladých recitátorů – I. stupeň
Jako každým rokem tak i letos proběhla u nás ve škole na 1.stupni recitační soutěž. Školního kola se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníku, kteří byli vybráni svými vyučujícími na základě pěkného přednesu v jednotlivých třídách.
A jak soutěž dopadla?

0. kategorie - 1. třída
1. místo Eliška Horehleďová

1. kategorie - 2. a 3. třídy
1. místo Viktorie Selucká /3.tř./
2. místo Anita Kotíková /3.tř./
3. místo Klára Kouřilová /2.tř./

2. kategorie - 4. a 5. třídy
1. místo Simona Slivková /4.tř./
2. místo Viktorie Novotná /5.tř/
3. místo Václav Knotek /5.tř./

Pochvala patří všem malým recitátorům, ale vyhrát mohli opravdu jen nejlepší.
Vítězky z 1. a 2. kategorie,Viktorie Selucká a Simona Slivková , postupují do okresního kola, které proběhne v únoru v Hodoníně. Postupujícím přejeme hodně úspěchů!

Soutěž mladých recitátorů – II. stupeň
Poprázdninový únorový týden byl v naší škole věnován nadaným recitátorům. Jako již tradičně se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 23 žáků II. stupně. V úterý 14. 2. předvedli své umění starší žáci zařazení do 3. kategorie – 6.,7. ročník a 4. kategorie – 8., 9. ročník. Po oba dva soutěžní dny mohli členové poroty slyšet nepřeberné množství rozličných prozaických textů či se nechat unášet verši z poezie. Všichni chlapci i děvčata byli na školní kolo vzorně připraveni, za což vděčí především svým učitelům a potažmo i rodičům, a předvedli tudíž velmi hezké a vyrovnané výkony. Často však jejich vystoupení bylo ovlivněno trémou, která zajisté k tomuto patří, ale s níž také lze bojovat jen pravidelným vystupováním na veřejnosti. Porota ocenila a pochválila všechny soutěžící, ale neopomněla připomenout opakující se nedostatky každého ročníku - bezchybná znalost textu, správná výslovnost, přiměřené tempo, mírná dramatizace, postoj přednášejícího apod.
Vítězové každé kategorie obdrželi knižní odměnu, diplom a budou naši školu dále reprezentovat v okresním kole této soutěže v Hodoníně. Ostatní medailisté přijali z rukou poroty drobné dárky a taktéž diplomy.

Umístění:
3.kategorie:
1. místo- Kamila Konečná
2. místo- Lenka Mašindová
3. místo- Pavla Machálková

4.kategorie:
1. místo- Adéla Konečná
2. místo- Andrea Honzírková
3. místo - Jaroslav Herman

Mgr. Pavlína Netopilová a Mgr. Lenka Procházková

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Z pohádky do pohádky

 

Tak jako v minulých letech i letos děti ve čtvrté třídě, v rámci Literárně dramatické výchovy, připravily divadelní představení pro své mladší spolužáky. Dříve však bylo divadlo loutkové. V tomto roce se ale čtvrťáci rozhodli hrát sami a vyzkoušet si tak roli herců z opravdového divadla. Vystoupení s názvem Z pohádky do pohádky, kde vystupují různé pohádkové postavy, si sami vymysleli. Ve výtvarné výchově zhotovili kulisy, a aby diváci věděli, jak chutná Perníková chaloupka, domluvili se a někteří dokonce napekli perníčky na rozdávání. Na vystoupení se nakonec přišli podívat všichni žáci od 1. do 4. třídy.

 

  

 

  

 

 

 

 

Předtančení žáků MZŠ na Společenském plese

 

Polonéza. Slovo, které bylo v posledním lednovém týdnu slyšet ve škole na každém kroku. Po dvouroční pauze se naši žáci vrátili zpět na parket kulturního domu naplněného v sobotu 28. ledna až do posledního místa. Nikdo si nechtěl nechat ujít dvě předtančení polonézy. Žákům 8. a 9. ročníku, pro něž se nácvik polonézy stal tradicí, tentokrát zdatně konkurovali podstatně mladší tanečníci-žáci druhé třídy. Obě zdařilá vystoupení byla oceněna obrovským aplausem a tanečníci právem odpochodovali hrdě a s pocitem, že se hodiny dřiny při nácviku vyplatily.
Obrovské poděkování patří paním učitelkám- Lucii Duroňové, Věře Maříkové a Libuši Hrdé, které vystoupení připravily a se žáky dlouho nacvičovaly. Nelze opomenout ani poděkování rodičům, kteří vložili nemalou finanční částku, aby taneční umění svých dětí podpořili dokonale padnoucím společenským oblečením.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Ze zápisu do 1. třídy

 

21. ledna se přišlo do naší školy zapsat 19 budoucích prvňáků. Při plnění úkolů je kromě rodičů doprovázely také žákyně z 8. a 9. ročníku.Za přednesené básničky a pečlivě namalované obrázky byly děti odměněny drobnými dárky.

 

  

 

  

 

 

 

 

Předvánoční tvořivé dílny na II. stupni

 

Ve středu 21. 12. se naše škola proměnila v 11 pracovních dílen. Do jednotlivých skupin se žáci mohli přihlásit sami, podle svých zájmů. Dostali tak možnost ukázat, že ve škole nejde vždy jen o znalostí a vědomosti, ale i o pracovní dovednosti.
Svou originalitu, nápaditost a zručnost předvedli při batikování triček, lepení sněhuláků, vytváření náramků a vánočních přání. Ti nejstarší vyráběli krmítka pro ptáky, děvčata zachytila malbou na plexisklo jednotlivé měsíce kalendářního roku. Svou trpělivost si někteří vyzkoušeli i v keramické dílně při práci na adventním věnci a svícnu. S velkým zájmem se také setkala ztvárnění pohádky o vodě v prostorovém 3D provedení.
K předvánoční atmosféře linoucí se po škole přispěla i vůně z kuchyňky, kde žáci připravovali typické staročeská vánoční pokrmy. Z pozitivních reakcí dětí vyznělo, že se projektový den opravdu vydařil a
navodil tak krásnou atmosféru Vánoc.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Divadélko pro školy

 

V pátek 16. 12. jsme v rámci výuky měli možnost prožít hodinu s Divadélkem pro školy z Hradce Králové. Představení Dobrodružství veverky Zrzečky pro první stupeň bylo plné legrace, ale také poučení. Představení pro druhý stupeň s názvem Divadelní cestopis bylo souborem ukázek nejslavnějších divadelních her od středověku po český realismus. Umělci začali vystoupení Shakespearovským Hamletem a poté jsme se společně přesunuli do Francie k Molliérově hře Zdravý nemocný. Následovala návštěva Itálie 1. poloviny 18. století, kdy nám nabídli známou scénu z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho. Dále jako žánrový kontrast umělci zvolili scénu ze Cyrana z Bergeracu od Edmonda Rostanda, při níž požádali za mohutného aplausu o hereckou spolupráci dívku z 9. ročníku. Poslední zastávkou divadelního putování byla ukázka z Maryši bratří Mrštíků, podaná v původním nářečí. Celé představení provázel bouřlivý potlesk žáků.

 

  

 

  

 

 

 

Mikulášská obchůzka

 

V pondělí 5. 12. 2011 se ve Ždánicích již tradičně konala mikulášská obchůzka, kterou opět zajišťovali vybraní žáci 9.třídy se svým třídním učitelem a paní zástupkyní.
Po pečlivé přípravě jsme vyrazili v čele s Mikulášem, dvěma čerty a anděly na 1.stupeň, kde nás, sice s malými obavami a napětím, již očekávali ti nejmenší školáci. Společně se svými třídními učitelkami měli připravené hezké říkanky a písničky, za něž byli odměněni chutným perníkem. Čerti působili velmi přesvědčivě, a tak i ti zlobivější rádi slíbili, že se polepší.
Poté naše kroky mířily do místní mateřské školy. Tam už naše procesí se strachem, ale i s očekáváním vyhlížely desítky párů nevinných oček. Děti z jednotlivých oddělení si připravily poutavá vystoupení, takže i zde měla naše výprava plno práce s rozdáváním dárečků a sladkostí.
Ale to už jsme pospíchali do družiny navštívit paní vychovatelky, překvapili jsme paní kuchařky a poté urychleně mířili zpět do školy, kde už čekali žáci 5.až 9.tříd. Tady se mikulášská obchůzka nesla v zásadně jiném duchu. Nebyla tak nouze o legraci a recesi.
Nezapomněli jsme ani na zaměstnance městského úřadu, proto naše poslední cesta vedla na radnici. Tam už nás očekávala i paní starostka. Po jejím milém přijetí jsme zcela znaveni zamířili zpátky do školy. Tak sbohem Mikuláši!!!!!!!!!!

 

  

 

  

 

 

 

Vodní radovánky

 

V pondělí 28. 11. 2011 se 39 žáků šestých až devátých tříd společně s p. uč. P. Frajem a p. uč. B. Halačkovou vypravilo za koupáním do Aquaparku v Uherském Hradišti.
Cesta autobusem utekla velmi rychle, a tak kolem půl čtvrté jsme již vstupovali do zánovního vodního centra plného bazénů, vířivek a tobogánů.
Během více než dvou hodin jsme poctivě vyzkoušeli všechny atrakce, pořádně se „vyčvachtali“, vydováděli a následně i občerstvili v místní restauraci. Domů se nikomu nechtělo, museli jsme však, příjemně unaveni a plni zážitků, vyrazit k domovu.
O tom, že se výlet líbil, svědčily již hlasy ozývající se z autobusu, „že by nebylo špatné tuto akci na jaře zopakovat.“

 

  

 

  

 

 

 

Mikulášský turnaj v kopané

 

V pondělí 5.prosince2011 se uskutečnil na naší škole tradiční turnaj v kopané pro chlapce i děvčata 1. až 4. ročníku. Bojovalo se ve dvou skupinách. První skupina patřila žákům 1. a 2. třídy, kde mezi sebou soupeřili fotbalisté - Jedovaté kobry, Dračí oheň a Slavia.
Druhá skupina náležela sportovcům ze 3. a 4. třídy a to byli Kojoti, Vlci a Černé pumy. Celkem se tedy v tomto turnaji utkalo 6 družstev.
Všechna družstva se připravovala velmi tvrdě a také velmi dlouho. A jak to vše dopadlo?

První skupina:                                   Druhá skupina:
1. místo Dračí oheň – 2.tř.                  1. místo Kojoti – 4.tř.
2. místo Slavia – 2.tř.                        2. místo Vlci – 4.tř.
3. místo Jedovatá kobra – 1.tř.            3. místo Černé pumy – 3.tř.

Putovního poháru se zmocnili po velmi dobrém výkonu ve všech zápasech Kojoti ze 4.třídy. V první skupině patřilo vítězství družstvu Dračí oheň, žákům z 2. třídy. Sladkou odměnu dostal na závěr každý sportovec.
Celý turnaj nám pomohl rozhodovat a tím tak vzít na sebe funkci rozhodčího pan ing. Vladimír Slivka, kterému za to patří velký dík. Poděkování patří také všem malým sportovcům, neboť se během celého sportovního klání chovali opravdu skvěle a sportovně.
Mgr. Pavlína Netopilová, za 1.stupeň

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Školní kolo Pythagoriády

 

Ve středu 30. listopadu se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže, ve které 32 žáků z pátých až osmých tříd řešilo 15 úloh. Úspěšným řešitelem se stane každý soutěžící, který získá 9 a více bodů. I přes náročnost této soutěže se podařilo Martě Stehlíkové z 5.A, Vojtěchu Chudému z 5.A, Martinu Pokludovi z 5. B, Davidu Valentovi z 6.A a Kateřině Selucké z 6. A zařadit se mezi úspěšné řešitele již 35. ročníku Pythagoriády. Těmto řešitelům blahopřejeme.

 

 

"Leze, leze po železe" – soutěž ve šplhu po tyči

 

Dne 29. 11. 2011 se v tělocvičně MZŠ odehrál souboj o krále ve šplhu pro letošní rok. I když účast 15 borců není vysoká, je to poměr těch dobrých. Podmínkou samozřejmě je, že se mají chuť hýbat. Jen je škoda, že se akcí neúčastní i dívky.:-(

Výsledky:

Kategorie starší hoši:
1.Sedláček Dominik (8. tř)
2.Müller Martin (9. tř)
3.Novotný Martin (8. tř)

Kategorie mladší hoši:
1.Čadílek Jan (6. B)
2.Daněček Richard (5. A)
3.Klíč Richard (6. B)

 

  

 

  

 

  

 


 

 

Příběhy bezpráví

 

Již posedmé se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, které organizuje obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Smyslem tohoto projektu, tentokrát na téma Emigrace a život v exilu, je přiblížit žákům moderní československou historii.
16. listopadu žáci 6. – 9. ročníku nejprve zhlédli ukázky tří příběhů z cyklu Za železnou oponou, které navodily atmosféru období totality v Československu. Poté tradičně následovala beseda s hostem. Letos naše pozvání přijala starostka Ždánic Ing. Iva Stafová, která část svého života strávila v emigraci a podělila se s námi o své zážitky ze života za železnou oponou. Závěrem besedy paní starostka velmi ochotně a poutavě zodpověděla všechny dotazy žáků.

 

  

 

 

 

Keramická dílna

 

V letošním školním roce jsme ve škole otevřeli keramický kroužek. Přihlásilo se do něj 17 dětí. Přestože jsou teprve začátečníci, pod jejich rukama se rodí krásná díla. A co je hlavní, práce s hlínou je velmi baví. Podívejte se na fotografie na některé z jejich výrobků.

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Přebory MZŠ v „rohovce“ - kategorie žáci

 

Dne 20. 10. 2011 se v tělocvičně MZŠ uskutečnil nelítostný souboj ve vybíjené s názvem ROHOVKA. Zúčastnilo se 26 nadšených žáků z 5. - 9. tříd. Celkem s přehledem obhájil vítězství „osmák“ Marek Horňák. Velký obdiv zaslouží všechny zúčastněné dívky, které se svými výkony také neztratily.

Kategorie starší žáci
1. Horňák Marek (8. třída)
2. Drozdová Miroslava (9.třída)
3. Jandorová Dominika (8.třída)

Kategorie mladší žáci:
1. Čadílek Jan (6.B), Jedovnický Luboš (7.B)
2. Koutný Ondřej (6.B), Uhýrek Tomáš (7.B)
3. Zapletal Michal (7.A)

 

  

 

  

 

  

 

 

Přírodovědný klokánek

 

Tak se jmenuje soutěž, ve které si mohli ve středu 19. října vybraní žáci z 8. a 9. ročníku porovnat své znalosti s ostatními žáky v České republice. Řešili 24 úkolů z přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu , matematiky a všeobecného přehledu . Nejlepším řešitelem na naší škole se stal David Horňák z osmého ročníku.

 

 

 

Jak se žije nevidomým
 

Do života nevidomých mohli všichni žáci naší školy proniknout díky besedě, kterou pro ně připravila paní Hana Vrtková ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kyjově.
Žáci se dověděli spoustu zajímavostí o životě nevidomých a díky speciálně upraveným brýlím mohli „vidět“ svět tak, jak jej „vidí“ lidé s poruchami zraku. Každý si mohl prohlédnout a vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, které pomáhají nevidomým v běžném životě.
V tento den proběhla i celonárodní sbírka „ Bílá pastelka“. Žáci a zaměstnanci školy přispěli částkou 3000 Kč, která bude použita na nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé. Za vstřícnost ke sbírce patří všem poděkování.

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Exkurze v elektrárně, Veletrh vzdělávání

 

Ve čtvrtek 6. října jsme vyrazili na exkurzi do tepelné elektrárny do Hodonína. Při vstupu jsme dostali bezpečnostní helmy a odborné instrukce, jak se máme chovat. Prošli jsme si celý areál a také se podívali do strojovny a do skladu uhlí, které je sem dováženo z Mostecké pánve. Prohlídka elektrárny s odborným výkladem se stala pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem.
Z elektrárny jsme se přesunuli do kulturního domu, kde se konal Veletrh vzdělávání. Prohlédli jsme si stánky, kde se prezentovaly školy z našeho okolí, a zjistili si důležité informace o školách, kam se chceme hlásit.
Návštěva Hodonína se nám líbila a děkujeme paní učitelce Lungové a panu učiteli Neužilovi, kteří nám exkurzi zajistili.
Adéla Konečná

 

  

 

  

 

 

 

Projekt Moje volba – moje budoucnost

 

Projekt Moje volba – moje budoucnost V letošním školním roce pokračujeme v projektu Moje volba – moje budoucnost, jehož cílem je propagovat atraktivní učební obory. V rámci tohoto projektu se v úterý 4. 10. 2011 zúčastnila naše třída besedy na téma gastronomie. Dověděli jsme se mnoho zajímavostí o oborech, které střední odborné učiliště v Mikulově nabízí. Mezi ně patří: kuchař, číšník, cukrář, pomocný kuchař.
Pro žáky měli hosté z Mikulova nachystanou ukázku slavnostní tabule, na které jsme si mohli vyzkoušet, jak správně prostřít stůl. Také jsme si vyzkoušeli skládání ubrousků, krájení ovoce bez použití rukou i vyrábění dekorací ze zeleniny. Přednáška byla velmi zajímavá a pro některé žáky byla velkým přínosem v rozhodování při volbě jejich budoucnosti.
Tereza Bekerová, Denisa Defeldová

 

  

 

  

 

  

 


 

 

Atletické závody 22. 9. 2011

 

Jako každý rok, tak i letos na začátku nového školního roku jsme poměřili síly ve třech atletických disciplinách - běhu na 60m, běhu na 1 500m a skoku dalekém. Závody probíhaly za krásného slunného odpoledne. V počtu 15 žáků jsme se rozdělili do rozběhů a kategorií a nelítostný souboj s časem na stopkách a později i s pásmem pana učitele mohl začít! Na pokyn startéra jsme nejprve absolvovali běh na 60 metrů, potom následoval běh na 1 500 metrů a na závěr sportovního odpoledne jsme si skočili do dálky.

Pořadí:

60m - kategorie mladší hoši:
1. Čadílek Jan, 6.B
2. Čermák Hubert, 6.A

60m - kategorie starší hoši:
1. Horňák David, 8.
2. Komárek Tomáš, 9.
3. Strmiska Tomáš, 9.

1 500m - kategorie starší hoši:
1. Pavlech Martin, 8.
2. Klíč Radim, 7.A
3. Strmiska Tomáš, 9.

Skok daleký – kategorie mladší hoši:
1. Čadílek Jan 6.B
2. Čermák Hubert 6.A

Skok daleký – kategorie starší hoši:
1. Pavlech Martin, 8.
2. Horňák David, 8.
3. Sedláček Dominik, 8.

 

  

 

  

 

 

 

 

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup

 

Ve čtvrtek 22.9.2011 se uskutečnilo školní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup mezi žáky 4. a 5.tříd. Turnaj proběhl na školním hřišti za velmi příjemného počasí a i za velmi pohodové atmosféry. Zúčastnili se ho nejen fotbalisté, ale i fotbalistky.
Jak to vše dopadlo?
Na 1. místě se umístili fotbalisté z 5.a, 2.místo obsadili hráči ze 4.třídy a 3.místo patří žákům z 5.b. Všem zúčastněným patří poděkování za pěkné odpoledne.
Pavlína Netopilová

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Cyklo-výlet 13.9.2011

 

Dne 13.9.2011 jsme se vydali na již tradiční cyklistickou vyjížďku do Ždánického lesa. Jen malou změnou byla trasa a nově příchozí žáci, kteří přišli letos do páté třídy a hojným počtem podpořili tuto akci. Trasa byla letos dosti pestrá. Jeli jsme směrem k Jordánku a pak přes Červeňák do Mouřínova a Rašovic. Akci jsme zakončili u Salaše jako vždy špekáčkem. Celkem jsme najeli 30 km. Nesmíme zapomenout na to, že nám při naší cestě přálo opravdu letní počasí. Děkujeme všem, kteří „šlapali“ s námi.

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku 2011/12

 

Ředitel školy Mgr. František Markus zahájil nový školní rok v sále Kulturního domu ve Ždánicích za účasti pravidelných hostů – starostky města Ing. Ivy Stafové, ředitele ZUŠ Ždánice Mgr. Miroslava Procházky a předsedkyně Školské rady Ždánice p. Jaroslavy Příkopové.